Reveskabb

Reveskabb forårsakes av en 0,3 mm stor midd (Sarcoptes scabei), som borer seg inn i revens (også andre dyr kan smittes) hud og legger egg. Eggene klekker etter 3–10 døgn og blir til små larver som kryper rundt på hudoverflaten der de gradvis utvikles til voksen midd, etter først å ha gjennomgått et slags nymfestadium. Derfra gjenntar syklusen seg.
Hunder får reveskabb ved å ha hatt direkte kontakt med rev, eller å oppholde seg i områder skabbrev har vært.
Reveskabb ble første gang påvist i Norge (Lierne i Nord-Trøndelag) i 1976. Dit kom den fra Sverige der det første tilfellet ble påvist i 1972. Svensk rev ble smittet av rev som innvandred fra Finland, der skabb ble påvist alt på 1960-tallet. Finsk rev fikk trolig smitten via Russland.
Når det er mye rev i faunaen så er faren for reveskabb stor. Det har hundeeiere i Salangen oppdaget.

Reveskabb eller scabie er en infeksjon i huden som skyldes smitte med den humane reveskabbemidden.

Hyppighet
Man vet ikke hvor mange tilfeller det er i landet, men det ser ut til at det opptrer epidemier med reveskabb med 20-30 års mellomrom. Den siste større epidemien var i 1970.

I mange utviklingseland i Afrika og i India er reveskabb en mer hyppig sykdom, hvor 10-20 % av befolkningen konstant er smittet. Personer, som lever tett sammen under primitive forhold med mindre hygiene, har større risiko for å bli smittet.

Årsak
Reveskabb skyldes som sagt smitte med den humane reveskabbemidden. Midden overføres ved tett kontakt mellom mennesker. Det kan f.eks. være mellom personer i familien, hvor man deler soveplasser eller ved den tette fysiske kontakten, som oppstår ved samleie.

Man kan også bli smittet under opphold på sykehus eller annen institusjon, hvor det oppholder seg en person med den mer smittefarlige «skorpen» reveskabb. I disse tilfellene finnes det mange midder i støvet, og smitten kan derfor finne sted, bare man er i nærheten av den smittet personen.

Når hunmidden kommer over på huden, vil den grave små ganger i den øverst delen av huden. Disse ganger funnet typisk på fingre eller ved håndledd, men kan være overalt på kroppen. Hunmidden vil parre seg med hanmidden nede i gangen, hvoretter hunnen legger egg. Eggene utvikles via et larve- og nymfestadium til kjønnsmodne individer i løpet av ca. 2 uker.

Middene er ganske små (0.5 mm store) og kan ikke sees med det bare øyet.

Symptomer
Kløe
Ca. 2-3 uker etter, man er blitt smittet, begynner symptomene, som er dominert av en intens hudkløe. Kløen er verst om kvelden, når man kommer ned i sengevarmen. Kløen skyldes ikke så mye de få middene, som finnes i huden, men at organismens immunsystem reagerer kraftigt mot middene, middegg og middenes avføring.

Hvis man har hatt reveskabb tidligere, vil det oppstå kløe noen få dager etter smitten. Det er fordi kroppen i forveien har dannet antistoffer mot midden, hvorfor immunsystemet reagerer rask, enn hvis det er første gang man smittes.

Utslett
Samtidig med at det kommer kløe, vil det ofte oppstå små røde knopper på armer og kroppen. På grunn av kløen vil det hos mange være skrammemerker rundt omkring på kroppen.

Reveskabbganger
Med en lupe kan man se de små gangene, som reveskabbmidden graver i huden. Det er spesielt på fingre, langs håndkanten, på albuer, fot og kjønnsdeler, at gangene er synlige.

Kløeknuter
Da det kan være kløe i uker og noen ganger måneder i forbindelse med reveskabb, kan det utvikle seg fast knuter i huden, som klør mer. Disse kan være tilstede i mange måneder, også enda infeksjonen er svunnet på behandling.

Skjell og skorper
Ved den spesielle varianten av reveskabb som nevnes «skorpereveskabb» kan det være et tykk lag skjell på huden, som ligner en smuldret makron. Det er ofte mer svake og svekket personer, som utvikler disse symptomene. Det er bare lett kløe ved «skorpereveskabb», i motsetning til vanlig reveskabb, som er mer kløende.

Faresignal
Alle som plutselig får hudkløe skal tenke på at det kan skyldes reveskabb. Hvis du mistenker at det kan være reveskabb, kan du henvende deg til legen din, som kan hjelpe deg med å påvise reveskabbganger og veilede deg med den korrekte behandlingen.

Hva kan man selv gjøre?
Det viktigste er å være oppmerksom på at man kan være smittet med reveskabb. Det kan være, hvis man klør over hele kroppen, uten at det er noen annen god årsak. Ved rask å søke lege kan du forhindre at andre blir smittet.

Hvis du har reveskabb, skal alle du har vært i tett kontakt med også behandles. Man skal derfor informere de personene som du bor sammen med om mulig smitte. Det samme gjelder, hvis man har vært i seng med en person, som kan være smittekilden.

Hvis man reiser som «ryggsekks» turist i tredje verden land, skal man være oppmerksom på at det er større risiko for smitte ved overnatting under mer primitive forhold. Det kan være, at man kanskje anvender en seng, som likeledes har vært brukt av personer, som er smittet med reveskabb.

Forløp
Hvis man rask påviser at årsaken til kløen er reveskabb, og gir en korrekt behandling, vil symptomene gradvis avta i løpet av 1-3 uker. Det er ingen grunn til å behandle seg mange ganger med et reveskabbmiddel, da denne behandlingen i seg selv kan gi anledning til kløe i huden.

Hvis kløe og utslett ikke svinner, skal man mistenke svikt av behandlingen.

Behandling
Reveskabb skal behandles med en krem med permetrin, som dreper reveskabbmiddene. Produktet kan kjøpes uten resept på apoteket. Det er viktig å følge bruksanvisningen. Kremen smøres på overalt på kroppen om kvelden inne man går i seng.

Hos voksen og barn unnlater man å behandle ansikt og hårbunn, mens spedbarn også skal smøres med krem disse stedene. Neste dag skifter man undertøy og den tøyet som har vært i direkte kontakt med kroppen vaskes. Deretter går man i dusj og vasker kremen av huden.

Hvis det er kløe etter behandlingen, kan man anvende fuktighetskrem daglig, og man kan evt. anvende en kløehemmende krem med hydrocorticonel andre kløedempende midleri noen dager.

Alle familiemedlemmer skal behandles samtidig for å unngå nytt utbrudd. Det samme gjelder ens seksualpartner.

Nettsteder om Reveskabb:

Reveskabb – Wikipedia
Reveskabb forårsakes av en 0,3 mm stor midd (Sarcoptes scabei), som borer seg. Reveskabb ble første gang påvist i Norge (Lierne i Nord-Trøndelag) i 1976.

HUND OG HUNDEHOLD
Mange kjøper valp ut fra et øyeblikks forelskelse i en hundevalp de har sett på. Reveskabb: Dette skadedyret skyldes en skabbmidd.

Reveskabb på katter – Ut i naturen – NRK
null,Kan reveskabb smitte på katter, spør en seer. Det er vist at reveskabb også kan gå på ulv,. Det er imidlertid sjeldent at reveskabb angriper katter.

Får ikke felle gauper med reveskabb – Østafjells – NRK Nyheter
null,Leder av dyrevernnemda i Fyresdal, Aslak Snarteland, kritiserer fylkesmannen for å ikke gi løyve til å felle to gauper med reveskabb.

Annonser:

En kommentar om “Reveskabb”

  1. Jeg skjøt min første rev i 1975 i Målselv da var jeg 14 år, og den hadde revskabb.
    Min erfaring sier at en smittet rødrev lever i mange måneder og lenger enn 3mnd selv på vinteren i 25-30 minus. Den finner varme i hi og inntil hus, og opererer som oftes på dagtid på jakt etter mat (på åteplasser, inntil bebyggelse osv for da har den ikke konkurranse i matfatet fra friske rever. Har siden -75 skutt og fanget 100-vis av skabbrever og sitter med mye dokumentasjon og erfaring.

    Svar

Legg igjen en kommentar