Rosacea

Rosacea

Rosacea er en kronisk betennelse som gir rødhet i huden i ansiktet. Tilstanden debuterer med rødming og eventuelt flushing sentralt i ansiktet. Dette kan ha debutert i yngre år.
Rosacea er en vanlig sykdom av ukjent årsak. Personer med tendens til kraftig og langvarig rødming er disponerte. Rosacea debuterer som regel i alderen 25–50 år.
Sykdommen påvirker ikke leveutsiktene, men siden det er en lett synlig hudsykdom, er det mange som tar seg nær av sykdommen og føler den går utover livskvaliteten. Uten behandling vil rosacea være en kronisk sykdom som gjerne forverres med tiden, og som forløper med stadige utbrudd som for enkelte kan være svært plagsomme og skjemmende.
Årsaken til rosaca er ukjent, men forskerne tror at sykdommen skyldes en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer. Det finnes flere teorier om hva som forårsaker rosacea.
Rosacea er vanligst i den eldre og middelaldrende delen av befolkningen, og sykdommen oppstår typisk i 30-50 års alderen. Kvinner rammes oftere enn menn, dog får menn oftere en mer uttalt form for rosacea. To til 5% av befolkningen har rosacea.
Rosacea er en kronisk betennelse som gir rødhet i huden i ansiktet. Tilstanden debuterer med rødming og eventuelt flushing sentralt i ansiktet.
Som antydet ovenfor, begynner rosacea gjerne som en tendens til å rødme lett. Tilstanden utvikler seg til vedvarende rødhet i de sentrale delene av ansiktet, særlig nesen din. Denne rødmen skyldes utvidelse av blodårer nær hudoverflaten.

Fransk rosen er den populære betegnelsen for hudsykdommen pityriasis Rosea. Det er tale om en plutselig oppstått hudsykdom, som gir et forbigående karakteristisk utslett. de fleste tilfellene sees hos barn og yngre voksen.
Hyppighet
Fransk rosen er vanlig i hele verden. Man vet ikke hvor mange som treffes av hudsykdommen, men ca. 1-2 % av alle henvendelser til hudleger i temperert land skyldes fransk rosen.

de fleste tilfellene sees i aldersgruppen mellom 10 og 35 år, og det er flere tilfeller i vintermånedene. Noen år synes det å være en del flere tilfeller, uten at man kan si at det er tale om en epidemi. Det er enkelte rapporter, som antyder at tilfeller kan oppstå hos familiemedlemmer til person med fransk rosen.

Årsaker
Årsaken til hudsykdommen kjennes ikke, men det har vært mistanke om at den skyldes en virusinfeksjon. Det er likevel aldri lykkes å påvise en mikroorganisme som årsaken til sykdommen. Det er slik usedvanlig å få fransk rosen mer en gang i løpet av liv. Det vil si, at kroppen akkurat som ved andre virusinfeksjoner som f.eks. meslinger, røde hunder, ørefikesyke etc. har dannet motstandskraft, som forhindrer ny smitte.

Symptomer
Det første tegnet på fransk rosen viser seg ved at det kommer en oval eller rund, rødlig og lett hevet flekk, som kan være av varierende størrelse, ofte ca. 2-5 cm. i diameter. Flekken sitter som regel på overarmen, låret eller på kroppen. Hvis man ser nøyere etter, sees en fin krage av hviteaktig skjell i midten av flekken. Dette første utslettet kalles for primær-elementet. Hvis man går til lege på dette tidspunktet, mistenkes utslettet noen ganger for å være en ringorm.

Ca. 5-15 dager sent kommer det plutselig et større utslett med mange røde knopper og flekker på huden. Utslettet sitter typisk på kroppen og overarmer, hvilket svarer til den hudområdet som dekkes av en T-skjorte. Flekkene er fra millimeter til 1-3 cm i størrelse, svak røde og mange er ovale med fin skjell.

Det er normalt å føle seg helt frisk bortsett fra utslettet. Enkelte kan klage over lett feber og hevet kjertler, men ellers føler man seg ikke syk.

Faresignal
Fransk rosen kan ligne mange andre sykdommer. Derfor kan man feilaktig forveksle fransk rosen med andre tilstander som gir rødlig utslett. Legen skal slik alltid først utelukke bl.a. syfilis i annen stadium , medisinutslett, elveblest, HIV-infeksjon eller akutt psoriasis hos alle som kommer med et plutselig oppstått utslett på kroppen.

Enda man ikke føler seg syk, bør alle med fransk rosen henvende seg til sin legen, så de nevnte sykdommene kan utelukkes.

Hva kan man selv gjøre?
Det finnes ingen mulighet for å forhindre at man får fransk rosen.

Undersøkelser
Legen kan ofte gjenkjenne symptomene på fransk rosen ved å se på utslettet.

Det finnes ingen blodprøver eller andre undersøkelser, som viser at man har fransk rosen.

Forløp
Utslettet går vekk uten behandling i løpet av ca. 3-6 uker. Hos noen svinner symptomene allerede etter 1-2 uker, mens andre har utslett i 2 måneder. Det kommer ikke men etter utslettet. Normalt vil man bare få et utbrudd av fransk rosen, men ca. 2 % får likevel sykdommen igjen på et senere tidspunkt.

Behandling
Hvis det er sjenere kløe kan denne dempes med en lotion, som inneholder et middelsterkt steroid. En lotion er mer flytende og irriterer derfor ikke huden. Den anvendes 1-2 ganger daglig i et tynt lag, og man bør vaske sine hendene etterfølgende.

Man bør unngå å vaske huden for mer liksom man heller ikke skal smøre med fedd krem og salver.

Nettsteder om Rosacea:

Behandling av rosacea – Doktor Online
Jeg er plaget av rosacea (eller hva det heter?) 1-2 ganger i året (påvist av hudlege). Får det på haken og ved neseroten. Særlig etter sommeren med sol.
www.doktoronline.no/qa/forum/19/qa2251649.html

Rosacea er det latinske navnet for denne hudsykdommen og betyr «rød hud». Trenger du ytterligere hjelp, råd og vink om behandling av Acne Rosacea kan du..
multiderm.no/site/acne.asp

Mozon – Hva er Rosacea?
Rosacea oppstår i ansiktet. Huden på kinn, nese og/eller panne blir rød med utvidede, røde blodkar og små kviselignende byller. Årsaken er en irritasjon i..
www.mozon.no/hud-og-har/andre-saker/hva+er+rosacea%3F/art348038.html

Det finnes også en hudsykdom som heter rosacea, hvor man bl.a. reagerer med.. Ønsker du å lese mer om rosacea finnes det flere gode websider om dette.
ssl.lommelegen.no/php/art.php?id=355146

 

————————-

Rosacea er en kronisk betennelseslignende hudsykdom, som opptrer i ansiktet. Den viser seg typisk ved anfallsvisst rødmen, røde betente knopper og utvida blodkar.

Hyppighet
Sykdommen treffer omkring 10 % av den hvidhude befolkningen og bare sjelden mørkhudede. Kvinner angripes mer enn menn, og sykdommen har størst forekomst i 30-50 års alder.

Årsak
Den primære årsaken til rosacea kjennes ikke. Det finnes likevel en rekke ting, som kan få sykdommen til å bryte ut eller forverres:

* Sol
* Varme
* Alkohol
* Medisin som utvider blodkar
* Steroidcremer (binyrebarkshormon)
* Psykisk stress

Symptomer
Rosacea viser seg med varierende symptomer og kan inndeles i 4 stadier:

Forsstadium (Pre-rosacea)
Dette stadium kan vare flere år, og viser seg ved anfallsvisst utbrudd med rødme og varme i ansiktet, f.eks. ved inntakelse av varm og sterkt krydret mat, eller utsettelse for stress, kulde og varme.

Rosacea stadium I
Her er den konstant rødmen i ansiktet på kinn, i pannen og på haken. Dit kommer spredte karudvidels (telangiektasi).

Rosacea statium II
Foruten den konstant rødmen ser man også røde og gule betente knopper samt utvida kar.

Rosacea stadium III
Dette stadium har samme symptomer som stadium II, de er bare mer uttalt. Det kan dessuten komme knuteagtig fortykkelser (noduli) samt hevelser i ansiktet.

Komplikasjoner
Hos 40 % kan det oppstå følgessymptomer i form av rødme og flasssdannelse ved øyelokkskantene (bleiesfaritis) samt betennelse i øyets bindeshinne (conjunctivitis) og i sjeldnere tilfeller av hornhinnen (keratitis).

Hos menn kan man dessuten se en uregelmessig plump forstørrelse av nesen, såkalt «potetsnese», som skyldes at talgskjertlene forstørres samt med at det oppstår bindevevsdannelse.

Hva kan man selv gjøre?

* Unngå sollys. Beskytt huden med så høy solfaktor som mulig på alle årstider.
* Unngå oljebaserte ansiktsskremer og bruk vannbasert make-up og solkrem. Olja kremer irriterer huden.
* Kom aldri steroidkrem i ansiktet. Er behandling med disse årsaken, skal man stoppe behandlingen og søke lege, da symptomene ofte forverres umiddelbar ved opphør.
* Begrens inntakelsen av varme og sterkt krydret matvarer samt alkohol.
* Begrens varme bade og unngå så vid mulig høye romtemperaturer.

 

Forløp
Sykdommen er kronisk, hvorfor gjentatt behandlinger kan være nødvendige.

Behandling
Lette tilfeller kan behandles med metronidazol krem/gel eller azelainsyre gel.

Hos mange er det nødvendig å behandle med antibiotika som tabletter i flere måneder. Tetracyklinpræparat foretrekkes. Alternativt kan anvendes makroliter. Gjerne kombinert med metronidazol creme eller azelainsyre gel. Øyegenene svinner under antibiotikabehandlinger.

Det anbefalt å fortsette smøring med metronidazol creme en gang daglig etter opphør med antibiotikabehandlingen.

I vanskelige tilfeller, og i tilfelle hvor antibiotika ikke er effektiv, kan man anvende en lav dose av isotretinoin.

Konstante karudvidels kan behandles med fargestoffslaser.
Rhinophyma (forstørret talgskjertler på nesen) kan behandles med kirurgi eller med CO2 filler.

————————–

Rosen eller erysipela er en hudinfeksjon med streptokokk bakterier. Det er tale om såkalte betahæmolytisk streptokokker gruppe A. Infektionen angriper overlærhuden.

Årsak
Infeksjonen skyldes at bakteriene trenger inn i huden gjennom inngangsporter, som kan være:

* Smårifter
* Sår
* Soppeinfeksjoner mellom tærne
* Eksem
* Psoriasis
* Det er likevel ikke alltid mulig å finne inngangsporten.

Faktorer, som øker risikoen for å få denne typen infeksjon er:

* Hvis man er svekket i forveien f.eks. på grunn av kronisk sykdom
* Alkoholisme
* diabetes
* Kronisk beinsår
* Kronisk hevelse av bein (f.eks. som følge av tidligere infeksjoner eller dårlig fungere lymfesystem)

Symptomer
Typiske symptomer er:

* Det angrepet hudområdet er rødt, varmt og lett hevet med skarp avgrensning til den normale huden. Utslettet sprer seg rask som en ring i vannet (sentrifugalt).
* Det kan opptre store blærer.
* Det er ofte enten ansikt eller bein, som treffes.
* Ofte er man påvirket med feber, hodepine, kvalme og kuldeskjelvinger, men disse allmenne symptomene kan også være beskjedne.

Faresignal
Hvis rødmen på den angrepet huden sprer seg rask (i løpet av timer) og/eller man er mer påvirket på andre måter, som f.eks. feber og kvalme, bør man søke lege med det samme.

Hva kan man selv gjøre?
Det er viktig å holde det angrepet hudområdet i ro, hvis infeksjonen er trådd i kraft. For å unngå å få infeksjoner, er det viktig å være oppmerksom på, å få behandlet eventuelle ødelagt steder/områder i huden f.eks. rifter og sår (spesielt i nese og øre samt mellom tær og på bein).

Undersøkelser
Legen kan som regel se om det er rosen man har. Det er viktig å få foretatt en poding for bakterier fra den inngangsporten man mistenker. Det er likevel langt fra alltid mulig å isolere bakterien.

Forløp
Hvis man rask kommer i nedenstående behandling, er forløpet som regel godt. Det er likevel ytterst viktig å få behandlet inngangsporten for infeksjonen, for å unngå at det kommer flere tilfeller. Ved gjentatt tilfeller kan det oppstå en kronisk hevelse av f.eks. et bein fordi lymfesystemet blir skadet. Det kan øke risikoen for ytterligere infeksjoner og bør forebygges med f.eks. støttestrømper.

Behandling
Rosen behandles med penicillin i høye doser. Er man penicillinallergisk, kan man i stedet behandles med f.eks. makrolit, fusidin eller clindamycin. Hvis man har et mer vanskelig tilfelle av rosen, vil man bli innlagt på sykehuset, hvor man får en behandling med medisin direkte i blodåren (intravenøst).

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar