Savant – fenomenet

Savant-fenomenet er en uvanlig, men spektakulært tilstand der en person med ulike utviklingsforstyrrelser har ekstraordinære evner innen et ganske snevert område samtidig som personen ofte er svært hjelpeløs innen de fleste av det vi skulle kalle normale områder. Det er svært uvanlig og de fleste som har denne typen av spesielle evner, har autisme. Tilstanden kan være både genetisk og påført, for eksempel av en skade i hjernen. Det finnes flere eksempler der mennesker som har fått harde slag mot hodet har fått savantsyndromet.
Et annet faktum er at seks av sju av savantene er menn. Også blant autister er majoriteten menn. I følge autisteksperten professor Simon Baron-Cohen har menn mer en S-hjerne og kvinner mer en E-hjerne, der E står for empati og S for system. Baron-Cohen mener at autisme er en ekstremform av den mannlige hjernens fokus på systemtenkning. Savantens geniale evne forklares her som en feilkonstruksjon av den mannlige S-hjernen.

Eksempel på savanter

* Kim Peek, modellen til rollefiguren Raymond Babbitt i filmen Rain Man
* Stephen Wiltshire, et menneskelig kamera
* Richard Wawro, en berømt autistisk billedkunstner
* Matt Savage, tenåring og jazzpianist
* Leslie Lemke, konsertpianist
* Rüdiger Gamm, menneskelig matematikkmaskin
* Temple Grandin, autistisk dyrepsykolog
* Alexis Lemaire
* Daniel Tammet

To australske forskere, professor Allan Snyder og dr. Elaine Mulcahy, skaper kontroverser blant nevrologer med sin påstand om at de er i stand til å bedre regneferdigheter og musikalitet ene og alene ved hjelp av magnetfelt. Prosessen kalles Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), og går ut på å «skru» av venstre hjernehalvdel ved å utsette den for et kraftig og varierende magnetfelt. Ifølge Snyder og Mulcahy fører dette til at underbevisste hjerneprosesser som normalt er «undertrykket» av venstre hjernehalvdel, gjør seg gjeldende.

Hypotesen er også en forklaring på «autistic savant», fenomenet med psykisk utviklingshemmede som kan oppvise forbløffende regneferdigheter og musikalske evner (jamfør Dustin Hoffman i filmen «Rain Man»). Men innvendingene mot forskningen er mange. Blant annet påpeker kolleger at man ennå ikke vet nok om hvilken rolle underbevisste prosesser spiller i hjernen.

 

Nettsteder om Savant-fenomenet:

 

Autistisk savant – Wikipedia
En autistisk savant (historisk også beskrevet som idiotsavant) er en autistisk. Savant-fenomenet. Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull.

Savant-fenomenet – Wikipedia
Savant-fenomenet er en uvanlig, men spektakulært tilstand der en person med. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Savant-fenomenet».

AV- Medisin
Ti forsøksmus i Tyskland er de første dyrene som beviselig har dødd av. en forklaring på «autistic savant», fenomenet med psykisk utviklingshemmede som.

Annonser:

Legg igjen en kommentar