Sengevæting

Ufrivillig vannlating under søvn hos barn på fem år og eldre. Det er 3 ganger så vanlig hos gutter som hos piker. Det forekommer hos 15% av 5 årige barn, 10% av 6-årige, 7% av 7-årige, 3% av 12-årige og 1% av 18-årige.
Enurese er frivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Brukes ofte synonymt med sengevæting. De fleste barn blir tørre mellom 1½ og 4 års alder.
I småbarnsalderen er enurese først og fremst et praktisk problem, og i første rekke for foreldrene. Når barnet når skolealder, blir det i større grad også et sosialt problem.
Barn med sengevæting har oftest et normalt tissemønster på dagtid. Noen har imidlertid hyppig vannlating på dagtid og noen ganger intens vannlatingstrang.

# Man kjenner ingen effektive forebyggende metoder.
# Man skal vise barnet kjærlighet, støtte og forståelse for problemet

Hos de aller fleste barn skyldes dette problemet forsinket modning av de kompliserte signalsystemene fra hjernen til nyrene, som normalt sørger for lavere urinproduksjon om natta, og fører til viljemessig kontroll over vannlatingen.
En psykisk lidelse kan også ligge bak, men er relativt uvanlig. Stress kan være utløsende faktor. Arv er av betydning. 70% av barn med dette problemet har nære slektninger som har slitt med det samme. «Psykososial» belastning i familien, for eksempel krangling og bråk hjemme, rusmisbruk osv. kan utløse plager.
Hvert år blir ca 10-25% av de som sliter med dette problemet, bra av seg selv. For noen få personer vedvarer plagene opp mot puberteten, og disse opplever det naturlig nok som en ekstra stor belastning.
Sengevætning kan fortsette i adskillige år. Laboratorieprøver kan foretas for å utelukke urinveisinfeksjoner og diabetes som årsak. Når dette er skjedd og barnet er normalt i andre henseender, kan man betrakte barnets sengevæting som en forsinkelse i utviklingen, som tiden vil utligne.

 

Nettsteder om Sengevæting:

 

VG Nett – Helse : Hypnose kurerte sengevætere

Sengevæting er ganske vanlig blant små barn. Men ikke desto mindre oppleves det som et stort problem for mange foreldre, sier overlege Sigvald Refsum ved.
www.helsenytt.no/artikler/barnet_tisser_paa_seg.htm

Da er det godt å vite at sengevæting er vanlig, og at det en gang vil ta slutt. For de aller fleste barn er sengevæting besværlig og ubehagelig.
www.libero.no/Pages/General/Article.aspx?id=19672

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar