Serotonin syndrome

Det finnes ennå ingen motkur til serotonin syndrom. Behandlingen består derfor i å avslutte medikament-bruken, begynne støttebehandling; fokusere på impulskontroll, administrere serotonin-hemmere ( reseptor serotonin-antiagonister ), (cyproheptadine eller methysergide), kontroll av autonom ustabilitet, og den høye kroppstemperaturen ( hyperthermia ).
Ny forskning på serotonin-forgiftning understreker at bivirkninger blir til forgiftninger når serotonin-nivået stadig økes. «Dose-effekt-forholdet» beskriver forholdet mellom medikament og serotonin-nivå. Hever man dosen på ett serotonergt medikament, så hever man effekten på serotonin-nivået i hjernen. OBS: Kombinerer man istedet dette medikamentet med et annet serotonergt medikament, kan dette gi en enda kraftigere økning av serotonin-nivået.
Serotonin syndrom er en lite kjent, men potensielt livstruende reaksjon på medikamenter som følge av ordinær medikamentbehandling, uheldig interaksjon mellom medikamenter, eller overdose. Det er en såkalt «iatrogen ( legemiddelskapt ) toxidrome(fra toxic + syndrome = forgiftning ). Tilstanden kalles ofte serotonergt syndrom, men serotonin-toxidrom eller serotonin-forgiftning er mer presise uttrykk, ettersom det faktisk er tale om en form for forgiftning. Betegnes også serotonin storm.
Det finnes ingen lab-test for serotonin-syndromet, så diagnosen stilles ved å observere symptomene sammenholdt med pasientens historie. Serotonin forgiftning er lite beskrevet og kan forveksles med med andre medisinske tilstander, såsom virus-sykdom, angstanfall, neuvrologisk lidelse, eller forverring av den psykiatriske lidelsen.
En lege må også skille mellom serotonin syndrom og nevroleptisk ondartet lidelse ( bivirkning av nevroeleptika ), som har liknende symptomer. Pasienter som tar serotonerge medikamenter og som plutselig begynner å få symptomer, må straks søke medisinsk hjelp

Referanser
Ames D. Ecstasy, the serotonin syndrome, and neuroleptic malignant syndrome – a possible link? JAMA 1993; 269: 869.
Friedman R. Ecstasy, the serotonin syndrome, and neuroleptic malignant syndrome – a possible link? JAMA 1993; 269: 869-70.
Kesavan S, et al. Serotonin syndrome with fluoxetine plus tramadol, J R Soc Med 1999; 92: 474-5
Lantz MS, et al. Serotonin syndrome following the administration of tramadol with paroxetine, Int J Geriatr Psychiatry 1998; 13: 343-5

 

Nettsteder om Serotonin syndrome:

En artikkel omtaler såkalt serotonin syndrome (PS! Navnet er skrevet feil i artikkelen; ”seratonin syndrom”.) Et (av flere) problemer med SSRI-er ..
www.motkur.no/links.htm

Stikkordet er serotonin. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), eller krybbedød, er det som skjer når barnet legges til søvn og aldri mer våkner opp.
www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1162300583.83

Annonser:

Legg igjen en kommentar