Sesongavhengig depresjon

Nå som nettene blir lange og dagene korte, blir flere og flere av oss preget av mangelen på lys. Sesongavhengig depresjon kan behandles – nettopp med lys! Lysbehandling er den behandlingen som er anbefalt for sesongavhengig depresjon, som vinterdepresjon også kalles. Det finnes flere institutter som kan tilby lysbehandling, men for dem som er plaget med dette år etter år kan det lønne seg å investere i en egen lampe.
Rundt 5 % av den voksne befolkningen lider av SAD. Flere kvinner enn menn blir rammet av sykdommen. Lidelsen er ikke knyttet til nordlige strøk, men forekommer også så langt sør som f.eks. 30°N og 20°S.
Sesongavhengig depresjon (forkortet SAD, etter forbilde fra engelsk seasonal affective disorder) er en psykisk lidelse som er kjennetegnet av sterke og årstidsavhengige svingninger i sinnsstemningen. Mest vanlig er en veksel mellom depressive symptomer om høsten/vinteren («vinterdepresjon»), og symptomfrihet eller til og med manisk atferd om våren/sommeren.
Symptomene hos barn kan være forskjellige fra voksnes. For eksempel er det vanlig at barn blir triste heller enn melankolske og irritable heller enn depressive. Men det forekommer også utpreget depressive symptomer frem til apati. Appetitten er sjeldnere påvirket enn hos voksne. Derimot forekommer ofte fysiske symptomer som mage- eller hodepine.
Når sykdommen først har blitt diagnostisert, kan den enkelt behandles ved lysterapi. Pasienten bør sitte nokså nærme lampen (ca. 0,8 m, slik at den effektive belysningstettheten ligger rundt 2,5 kilolux) i 1–2 timer hver dag. Vanligvis inntrer lindring av symptomene allerede etter få dager.
Dagslyset er den viktigste regulatoren for døgnrytmen. For noen kan mangelen på lys føre til behandlingstrengende depresjon, såkalt vinterdepresjon (sesongavhengig affektiv lidelse på fagspråket). Vinterdepresjon kan behandles, og lysbehandling er den anbefalte metoden.

Nettsteder om Sesongavhengig depresjon:

 

Sesongavhengig depresjon – Wikipedia
Sesongavhengig depresjon (forkortet SAD, etter forbilde fra engelsk seasonal. Sesongavhengig depresjon er en depresjon som opptrer regelmessig i en bestemt.

Hjelp for sliten og trøtt kropp – Allekvinner
Føler du deg utslitt kan du prøve den Kinesisk Balanse-te for å komme ovenpå igjen!. på dagen, som kur mot sesongavhengig depresjon (SAD) om vinteren fordi kroppen.

Depresjon (sykdom) – Wikipedia
En reaktiv depresjon oppstår etter forandringer i livssituasjonen eller etter. Depresjon og mani (Helsebibliotekets sider om stemningslidelser).

Annonser:

Legg igjen en kommentar