Shigella

Det finnes antibiotikum som har en kurerende effekt, men det kan være nødvendig å gi intravenøs behandling til de som har kastet opp mye eller hatt kraftig diaré.
Shigella er en bakterie som forårsaker infeksjonssykdom. Symptomer på Shigella-forgiftning er diaré, feber, svimmelhet, oppkast, magekramper, forstoppelse og blodig eller slimet avføring. Kraftig diaré kan forårsake uttørking blant de aller minste, eldre og kronisk syke personer.
Det store problemet med shigella-bakteriane er at ein veit veldig lite om den naturlege tilhaldsstaden deira, sjølv om ein trur den viktigaste smittevegen er drikkevatn. Det har synt seg svært vanskeleg å påvise og isolere shigella-bakteriar frå vatn, truleg fordi dei trivst best i tarmsystem og døyr fort når dei kjem ut i ferskvasskjelder. Det same gjeld til dels E.coli, men dei overlever likevel mykje lenger i ferskvatn.

Nettsteder om Shigella:

Det vitskaplege temaet for prosjektet er bakteriane Shigella og Escherichia coli. På verdsbasis er shigella-bakteriane årsak til 1,1 million dødsfall.
hubro.uib.no/hubro2-2007/forskningsfront.html

NettDoktor.no – Reise med barn
Det er viktig å kjenne noe til smitteforhold og symptomer ved lokale risikoer som malaria, bilharzia, shigella- og amøbedysenteri, ormesykdommer m.fl.
www.nettdoktor.no/reisemedisin/artikler/reise_med_barn.php

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar