Sjögrens syndrom

Det er ikke kjent hva som utløser Sjøgrens syndrom. Syndromet opptrer som regel sammen med annen revmatisk sykdom og er blant de sykdommer som kalles autoimmune. Det vil si at kroppen danner antistoffer mot strukturer i egen kropp, og slik starter en betennelse.
Primært Sjøgrens syndrom er en kronisk betennelse som rammer kroppens kjertler, særlig tårekjertlene og spyttkjertlene. Dette fører til tørre øyne og tørre slimhinner, noe som er de dominerende symptomene. Men så godt som alle organ i kroppen kan rammes av sykdommen og gi et mangfold av symptomer og tegn.
Sjøgrens syndrom er i de fleste tilfeller en fredelig tilstand som ikke gir særlig alvorlige plager eller komplikasjoner. Dog er risikoen for lymfekreft økt.
(latin: keratoconjunctivitis sicca) er en autoimmun sykdom hvor kroppens immunforsvar angriper eksokrine kjertler, noe som fører til tørrhet i slimhinner, oftest i øyne, nese og munnhule. Indre organer kan også rammes. Den er beslektet med en rekke andre bindevevssykdommer, og kan opptre i kombinasjon med disse.
Sykdommen ble først beskrevet av den svenske legen Henrik Samuel Conrad Sjögren, derav navnet.

Sjögrens syndrom er en kronisk bindevevssykdom, som kan sette ned funksjonen i alle kroppens kjertler. Mange vil også utvikle en form for gikt.

Hyppighet
Sjögrens syndrom treffer 2-3 % av befolkningen over 40 år, men yngre kan også få sykdommen. Det anslås at ca. 50.000 personer i Danmark lider av Sjögrens syndrom. Det er langt overveiende kvinner, som får sykdommen. Det er nesten 10 ganger så mange kvinner som menn med Sjögrens syndrom. Sykdommen er til en viss grad arveligt.

Årsak
Sykdommens årsak kjennes ikke. Det som skjer er, at kroppen reagerer mot egne vev ved å danne antistoffer. Herved brytes ned vevet langsomt.

Sykdommen er langsomt fremadskridende og kronisk. Da det ikke finnes en kur mot Sjögrens syndrom, går behandling alene ut på å holde symptomer og konsekvenser nede.

Symptomer
Unormal tretthet er som regel ett av de første symptomene på Sjögrens syndrom. Den satte ned kjertelfunksjonen merkes typisk som munn- og øyetørrhet. Plager i øynene oppleves ikke alltid som tørrhet. Det kan også være en grusfornemmelse eller tretthet i øynene. Av andre gener kan nevnes problemer med tørr hud, tørrhet i skjeden og treg avføring.

Ved tørrhet i munnen kan man oppleve en lang rekke gener:

* Det er vanskelig å spise og synke. Det gjelder spesiellt tørre fødeemner, som kan være nærest umulige å synke.
* Tallen hemmes, fordi slimhinnene både kleber til hverandre og til tennene. Mange føler simpelthen at tungen kleber seg fast til ganen.
* De store spyttkjertlene foran ørene kan noen ganger heve opp og bli ømme.
* Er man tørr i munnen, blir slimhinnene sarte og praktisk irritert.
* Er man tør i munnen, settes ned evnen til å smake.
* Etter noen tid vil mange oppleve at det plutselig kommer flere hull i tennene

Undersøkelse
En ting er, at man føler seg tør i munnen. Men om det reellt er tale om for litt spytt, krever forskjellige undersøkelser:

Speilprøven
Det praktiskeste er å få tannlegen til å prøve om munnspeil kan gli på slimhinnen (kalles også speilprøven). Normalt glir speilet frit borte over slimhinnen. Er man tørr i munnen, kleber speilene til slimhinnen.

Spyttmåling
Kleber munnspeilene seg fast til slimhinnen, bør tannlegen måle spyttproduksjonen. Det er en praktisk og smertefri prøve. Spyttet samles opp i et beger over en 15 minutters periode. Mengden av spytt måles ved at spyttet trekkes opp i en kanyle, som er inndelt i ml. Spyttmengden er for lav, hvis den er under 1,5 ml.

Vevsprøve av underleppen
Hvis symptomer i munnen sannsynliggjør, at man har Sjögrens syndrom, kan diagnosen stilles ved å ta en vevsprøve av underleppen. Det tas ut små spyttkjertler, som sendes til mikroskopi. Her bestemmes graden av betennelse i kjertlene. Vevsprøven tas ved lokalbedøvelse. Det er et mindre inngrep, som bare tar få minutter. Området sys, så det ikke kommer et sår. Normalt vil det være lett ømhet i området inntil trådene fjernes, etter 4-7 dager.

Hvem tar vevsprøver i leppen?
Hvis tannlegen ikke selv tar vevsprøven, kan det henvises til en spesialtannlege.

Forløp
Ved Sjögrens syndrom skjer det en langsom fremadskridende nedbrytning av vevene – også av spyttkjertlene. Hvor rask nedbrytningen skrider fram er individuelt.

En normal spyttproduksjon har strre betydning for tennenes og munnslimhinnens helse. Utover problemer med å spise og tale kan munntørrhet slik få alvorlige konsekvenser for både munnslimhinne og tenner.

* Munnslimhinne: Ved satte ned spyttproduksjon blir slimhinnene ekstra sarte. Spesiellt er det økte tilbøyelighet til soppeinfeksjoner
* Tenner: Tørrhet i munnen fører bl.a. til at det kommer mange hull i tennene. Derfor er det ofte tannlegen, som først oppdager sykdommen. Etter en tid kan tennerne likefrem begynne å smuldre.

At munntørrhet bidrar til tennenes forfall er mer uheldig. Er man tørr i munnen, er det nemlig ekstra viktig å bevare sine tennene. Det skyldes, at proteser bare sitte fast hvis det er tilstrekkelig med spytt i munnen.

Det kan slik koste dyrt i tannlegeregninger for pasienter med Sjögrens syndrom å bevare tennerne.

Behandling
Det finnes ingen behandling mot munntørrhet, som følge av ødelagt spyttkjertelvev. Det ødelagt kjertelvevet kommer ikke tilbake. I best fall kan man forsøke å stimulere restene av kjertelvevet.

Midler til å stimulere spyttkjertelvevet:

* Diverse sukkerfri sugetabletter, pastiller eller tyggegummi.
* Daglig inntakelse av et kosttilskudd.
* Munnhygienen skal være i orden. Bruk tannpirker og/eller tanntråd.
* Til forebyggelse av hull i tennene kan du bruke fluorholdig tyggegummi.
* Bruk evt. en elektrisk tannbørste. Spør din tannlegen til råds.
* Hyppige tannlegebesøk. Som minimum hver 3. måned.

På apoteket finnes et stort utvalg av kunstige spyttprodukter. Erfaringsmessig synes mange pasienter bare å ende med alltid å ha en vannflaske på seg.

Det er utviklet mundpleje-serier til personer, som lider av munntørrhet. de fleste består av en tannpasta, noe gel og en spray. Seriene er ikke prøvd vitenskapelig, så man må prøve seg fram.

Nettsteder om Sjögrens syndrom:

SJÖGRENS SYNDROM. Informasjon til pasienter om årsak, symptomer og behandling. Professor Hans-Jacob Haga, Professor Roland Jonsson.
www.fou.uib.no/fd/1997/f/105001/

Sjögrens syndrom er en autoimmun sykdom der immunsystemet går til angrep på kroppens egne bestanddeler. Dette medfører opphopning av immunceller.
www.uib.no/info/dr_grad/2002/nakken.htm

Sjögrens syndrom er en sykdom karakterisert ved tørre øyne og tørr munn på grunn nedsatt tåre- og spyttsekresjon.
www.helse-bergen.no/forskning/911125_2007.htm

En kronisk reumatisk sykdom hvor det typiske problemet er problemer med tørr munn, tørre øyne og nese, tretthet og leddsmerter.
www.lommelegen.no/php/art.php?id=332741

Annonser:

Legg igjen en kommentar