Skrumplever

Skrumpelever er en av de hyppigste dødsårsaker i alderen 25 til 65 år i Europa.
Skrumplever eller levercirrhose er ingen uvanlig tilstand. Vi mangler norske tall, men i USA døde ca. 10 personer per 100.000 av levercirrhose og kronisk leversvikt i 2002. Alkoholmisbruk antas å være skyld i 75-80% av tilfellene med levercirrhose.
Den medisinskfaglige betegnelsen på skrumplever er levercirrhose. Det er vanligvis sluttstadiet i en kronisk leversykdom.
I de fleste tilfeller foreligger en kjent kronisk leversykdom som over tid utvikler seg til skrumplever. Tidlig i sykdomsutviklingen er det få eller ingen symptomer. Den gradvise ødeleggelsen av leveren kan stanses hvis årsaken blir fjernet. De skader som er skjedd kan vanskelig gjenopprettes, men symptomene kan lindres og/eller beherskes. Hvis en behandling settes inn tidlig, kan man ha en nesten normal tilværelse.
Prognosen er svært variabel siden den påvirkes av en rekke faktorer som årsak, alvorlighetsgrad, tilstedeværelse av komplikasjoner og andre samtidige sykdommer. Dødeligheten blant pasienter med alkoholisk leversykdom er betydelig høyere enn blant pasienter med andre former for cirrhose.

Nettsteder om Skrumplever:

 

Skrumplever – Wikipedia
Skrumplever eller levercirrhose av gresk kirrhos som betyr gul er en leversykdom. Skrumplever består i at leverens celler gradvis ødelegges, slik at den ikke.

Kaffi kan motverke skrumplever – nationen.no
Tre til fire koppar kaffi om dagen kan nesten halvere risikoen for å få skrumplever. samanhengen mellom kaffikonsum og døyingstala av skrumplever.

Kvinner får lettere skrumplever enn menn – Allekvinner
Den vanligste årsaken til skrumplever er alkoholmisbruk, men også narkomane,. Når mesteparten av bindevevet er trekt sammen, kalles sykdommen skrumplever.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar