Sosial angst

Sosial fobi (også kalt sosial angst) er betegnelsen på å oppleve angst i sosiale situasjoner og det å bli evaluert av andre mennesker, for eksempel å være redd for å snakke i forsamlinger. Det varierer blant de som lider av sosial fobi i hvilken grad og i hvilke situasjoner de opplever angst. Angst for å snakke i forsamlinger, spise foran andre, holde tale og å spørre om hjelp i butikken er vanlig. Generelt er sosial angst en redsel for å møte situasjoner der en risikerer å bli vurdert(negativt) av andre.
Sosial angst er en markert og vedvarende frykt for en eller flere sosiale situasjoner, eller situasjoner der du skal prestere noe, og der situasjonen innebærer at du møter ukjente personer eller utsettes for andres vurdering.
Andre betegnelser på sosial angst er sosial fobi og sosial angstforstyrrelse. Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker. Mange av dem som lider av sosial angst, har generalisert angstlidelse.
Både arv og miljø bidrar til utviklingen av sosial angstforstyrrelse. Småbarn som synes å være sky og har hemmet temperament, har økt risiko for å utvikle sosial angst når de kommer opp i tenårene, dog utvikler de færreste skye barn denne forstyrrelsen. Overbeskyttende og sterkt kritiske foreldre forbindes med sosial angstforstyrrelse, men i hvilken grad slike foreldre er skyld i tilstanden, er uklart.
Sosial angst behandles med antidepressiva (seretonin re-opptakshemmere) og/eller kognitiv adferdsterapi. Kognitiv adferdsterapi (Cognitive Behavioral Therapy; CBT) som i stor grad går ut på eksponering for angstvekkende situasjoner er en evidensbasert behandling for sosial fobi.
Ubehandlet har sykdommen ofte et kronisk forløp med tendens til å vare livet ut. Det er en risiko for at angstlidelsen kan skape medikamentavhengighet og alkoholavhengighet.

Nettsteder om Sosial angst:

 

Sosial angst – Wikipedia
. referert til som en langvarig sosial angst som bidrar til stress og redusert. Mange som lider av sosial angst blir avhengig av alkohol og beroligende.

sosial_angst : Sosial Angst Mailingliste
Heisann, og velkommen til Sosial Angst Mailingliste. Sosial angst, enten den arter seg som sceneskrekk eller redsel for venner.

Nettpsykiateren ::
Angst: Sosial fobi /folkesky/folkeskrekk. Angstlidelsen sosial fobi er karakterisert med angst eller ubehag i sosiale situasjoner.

sosialangst : sosialangst
. så gjør du akkurat som folk med sosial angst bruker å gjøre: De er innom som. Sosial angst, enten den arter seg som sceneskrekk eller redsel for venner.

Angst – Wikipedia
Sosial fobi (også kalt sosial angst) er knyttet til oppførsel og handling. Angst (dansk) eMedicine article on anxiety (engelsk).

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar