Spanskesyken

Spanskesyken var faktisk en influensaepidemi. I 1918-1919 døde mellom 50 – 100 millioner mennesker verden over av denne influensaen.
Grunnen til at sykdommen er blitt kalt spanskesyken er at den mottok unormalt mye presseomtale i Spania i forhold til resten av verden. Grunnen til dette var at Spania ikke var med i første verdenskrig og derfor ikke hadde pressesensur.
Spanskesyken var en verdensomspennende pandemi som herjet fra 1917 til 1920. Spanskesyken var en uvanlig hard og dødelig form av influensa som spredte seg over hele verden i tre bølger imellom 1918 og januar 1920. Første utbrudd oppsto i 1917. Høsten 1918 kom en ny bølge, i 1919 en tredje og i januar 1920 en fjerde. Totalt en tredel av verdens daværende befolkning på 1,8 miliarder ble smittet. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut. To tredeler av alle spanskesykens dødsfall inntrådte fra oktober til desember 1918.
I Norge slo spanskesyken til i tre runder; først på sommeren 1918, så den såkalte høstepidemien 1918 (denne var hardest), og deretter i et siste oppbluss på vinteren 1918-1919.
Spanskesyken rammet unge folk mer en eldre folk, i motsetning til de aller fleste influensaene som dreper de gamle. En grunn til det kan være at eldre folk da allerede hadde immunstoffer mot mindre farlige, men lignende virus. Spanskesyken førte til høyest dødelighet blant urfolk, trolig fordi disse ikke hadde samme grad av immunitet som andre.
Spanskesyken var en såkalt pandemi, det vil si en verdensomspennende epidemi som rammer mange.

Nettsteder om Spanskesyken:

 

Spanskesyken
Spanskesyken krevde 15 000 norske liv. En ny studie hevder at. I løpet av sommeren spredte spanskesyken seg raskt fra sør til nord, fra kyst.

Spanskesyken
Spanskesyken. Spanskesyken var en verdensomspennende influensaemidemi (pandemi) fremkalt av. I løpet av sommeren hadde den spredt seg over hele Europa.

Spanskesyken gjenoppstår i laboratoriet – Illustrert Vitenskap
Spanskesyken gjenoppstår i laboratoriet. Basert på lungevev fra liket av en fet kvinne har noen forskere gjenskapt influensaviruset som i 1918 drepte rundt 50.

– Spanskesyken var fugleinfluensa
. Forskere har rekonstruert viruset som lagde den dødelige spanskesyken i 1918. Spanskesyken tok livet av 50 millioner mennesker da den herjet verden over i 1918.

Spanskesyken – Wikipedia
Spanskesyken var en verdensomspennende pandemi som herjet fra 1917 til 1920. Artikkel om «Spanskesyken» i Aftenposten.

.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar