Spiserørskreft

Spiserørskreft innebærer at man har en ondartet svulst i spiserøret.
Kreft i spiserøret er en relativt sjelden form for kreft i Norge med ca. 160 nye tilfeller hvert år. Antallet har økt de siste årene. Sykdommen er vanligere hos menn enn hos kvinner og forekommer oftest blant eldre mennesker.
Spiserørskreft rammer cirka 180 nordmenn i året. I hovedsak rammer den eldre mennesker.
Spiserørskreft er en relativt sjelden kreftform. Hyppigheten øker med alderen, og røyking og høyt alkoholforbruk øker risikoen for denne sykdommen.
Spiserøret er et cirka 25 centimeter langt elastisk rør. Det begynner i bunnen av svelget, går i gjennom brystkassen, passerer mellomgulvet og fortsetter ned til mavesekken. Spiserørets funksjon er å føre maten fra svelget og ned i mavesekken.
Hvordan behandles spiserørskreft?
Strålebehandling er den vanligste behandlingsformen ved kreft i spiserøret. Noen behandles også med kirurgi. Svulsten og deler av spiserøret opereres da bort. I noen tilfeller benyttes også cellegift i kombinasjon med strålebehandling.

Nettsteder om Spiserørskreft:

Røyk og alkohol øker kreftrisiko
Spiserørskreft er en av de mest utbredte krefttypene i fordøyelseskanalen. Svulstene kan sitte i hele spiserørets lengde, og er hyppigst hos menn over 50 år.
www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=3673953

Spiserørskreft (cancer øsofagi) – helsenett.no
Det samme gjelder for så vidt smerter bak brystbenet og oppkast av blod, men ved spiserørskreft er det ofte svelgproblemene pasienten merker først.
www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=80&id=1593

Radiumhospitalet.no – Spiserørskreft
Spiserørskreft innebærer at man har en ondartet svulst i spiserøret. Kreft i spiserøret er en relativt sjelden form for kreft i Norge.
www.radiumhospitalet.no/Norsk/Pasienter_og_parorende/Krefttyper/Spiserorskreft/

Annonser:

Legg igjen en kommentar