Syfilis

Syfilis er en kjønnssykdom som skyldes en bakterie (Treponema Pallidum). Syfilis kan være medfødt hvis moren har hatt infeksjonen under graviditeten.
Syfilis er sjelden i Norge og mange av de tilfellene som oppdages skyldes at personen har blitt smittet i utlandet. Syfilis er for eksempel mer utbredt i Afrika og Asia.
Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer. Den gode nyheten er at syfilis vanligvis kan helbredes med penicillin eller et annet antibiotikum.
Fordi syfilis er en seksuelt overførbar sykdom, er det viktig at alle dine seksuelle partnere testes og behandles. Det er også viktig at du snakker med legen din om at du bør testes også mot andre seksuelt overførbare sykdommer (eks. HIV).
Uten behandling vil 15% av infiserte få godartet (gummatøs) sensyfilis, 10% vil få syfilis med hjertekarkomplikasjoner og 6-7% vil få nevrosyfilis. Syfilis kan reaktiveres ved HIV/AIDS-infeksjon selv etter tilsynelatende vellykket behandling.
Hvis syfilis behandles tidlig i forløpet, ser man ingen ettervirkninger. Når man friskmeldes etter behandling kan man gjenoppta sexlivet.
Hvis syfilis ikke behandles, kan man utvikle symptomer mange år etter smitten.
Syfilis har fire stadier, avhengig av hvor lenge en person har hatt sykdommen. Hvert stadium har sine karakteristSmitte skjer vanligvis ved seksuell kontakt gjennom små sår i hud eller slimhinner. Smittestedet er hovedsaklig i eller ved kjønnsorganene eller i munnen. Risikoen for å utvikle syfilis etter ubeskyttet samleie med et individ med tidlig syfilis, er i området 30-50%. Bakterien er svært følsom for varme og tørke, men den kan overleve i væsker i flere døgn, og kan derfor overføres i blod fra smittede personer.
Partnere skal alltid undersøkes.

Syfilis er en seksuelt overført sykdom, og enda den er relativ sjelden i Danmark, er det viktig å kjenne symptomene på den. Syfilis er lett å overse, og symptomene kan være få. Ubehandlet kan infeksjonen resultere i blivende skader på spesiellt sentralnervesystemet.

Hyppighet
I Danmark påvises det 50-100 tilfeller av syfilis om året. For 5-10 år siden var sykdommen nesten utryddet, men de senere årene har det vært en klar stigning av flere tilfeller.

Langt de fleste, som smittes, er menn, som dyrker sex med menn, eller heteroseksuelle menn som smittes i utlandet.

Ikke alle syfilistilfeller blir påvist, og derfor formodes det at en del personer går rundt med syfilis uten å være klar over det.

I en lang rekke av de landene som dansker besøker under f.eks. ferier eller som ledd i utstasjonering er syfilis mer hyppigere i befolkningen. Det gjelder ikke minst en rekke Østeuropeiske land herunder Russland, land i Asia, herunder Thailand og mange land i Afrika. Ubeskyttet samleie med eksempelvis prostituerte i disse landene kan resultere i smitte med syfilis.

Årsaker
Syfilis skyldes smitte med en spiralforme bakterie, som heter Treponema pallidum. Bakterien trenger typisk inn i kroppen via hud eller slimhinner i forbindelse med samleie. Smitten kan også tre inn ved dype kyss, hvis syfilissår eller utslett sitter i munnhulen. Syfilisbakterien kan ikke leve utenfor den menneskelige organismen, og man kan derfor ikke smittes via toalettseter eller lignende gjenstander som kommer i kontakt huden.

Enkelte barn blir smittet med syfilis under graviditeten hvis moder har en ubehandlet infeksjon.

Det er en teoretisk risiko for smitte via blodoverføring, men i Danmark har man beregnet at denne risikoen stort sett ikke eksisterer.

Symptomer
Syfilis kan gi en lang rekke symptomer. Man har også kalt syfilis den store imitatoren, fordi den kan gi symptomer som feilaktig kan oppfattes som helt andre sykdommer.

Nedenfor er ledet noen av de viktigste symptomene.

Sykdommens første stadium
Syfilissåret
Ca. 3 uker etter at man er blitt smittet med syfilis kommer det et enkelt sår ved de ytre kjønnsdelene. Såret er ofte helt uten smerter og det gjør ikke vondt å trykke eller merke på det. Derfor er det ikke usedvanlig å overse såret, spesielt hvis det sitter ved endetarmen, i munnhulen eller i skjeden.

Såret er ofte glatt skinnende og det kan være en mindre voldformet hevelse av sårkanten. Hvis man merker på såret, føles det ofte fast eller hardt, som om det ligger en mindre bruskskive i såret. Hevelse av lymfekjertlene i lysken er mer vanlig i forbindelse med såret.

Uten behandling vil såret forsvinne av seg selv i løpet av 2-4 uker. Det kan noen ganger komme et mindre arr, det hvor såret har sittet.

Sykdommens annen stadium
Syfilisutslettet
Sykdommens annen stadium opptrer ca. 8-12 uker etter at man er blitt smittet. De første tegnene så vil ofte være et svakt rødligt småflekket utslett på kroppen og mer karakteristisk også i håndflater og fotsåler. I munnen og ved kjønnsdelene kan utslettet blir mer uttalt og med hevet knopper, hvor det etter hvert kommer sår på. Samtidig vil det være lett hevet lymfeknuter på halsen, i armhulene og lysken.

I annen stadium kan det dessuten være følgende symptomer:

* hårtap
* hodepine
* feber
* muskelsmerter
* nakkestivhet.

Uten behandling vil utslett og eventuelt andre symptomer gradvis forsvinne i løpet av noen uker. Utslettet kan likevel vende tilbake med ukers eller måneders intervall innenfor de neste 1-2 årene.

Sykdommers latente stadium
Etter første og annet stadium vil det en lang årrekke ikke være synlige tegn på infeksjonen, bortsett fra hevet lymfeknuter som kan være tilstede i opp til 2 år etter smitten. I dette stadiet kan bare en blodprøve avsløre syfilisinfeksjonen.
Det er mange, som ikke får påvist syflis i verken første eller annet stadium av infeksjonen. Dette skyldes at syfilissåret kan overses, og at syfilisutslettet kan forveksles med andre utslett, f.eks. fransk rosen, medisinutslett eller utslett etter virusinfeksjon.

Det latente stadiet kan vare i flere år.

Sykdommers tredje stadium
Hvis man ikke blir behandlet med penicillin i en av infeksjonens tidligere stadier, kan sykdommen vise seg på forskjellig måte. Det er likevel bare få prosent av de smitta, som får tegn på syfilis i tredje stadium. Dette tar man som uttrykk for at kroppen i mange tilfeller selv kan bekjempe eller holde sykdommen i ro.

Ett av de viktigste tegnene på syfilis er tilta hukommelsessvekkelse (demens), paranoid sinnssykdom eller smerter i beina. Andre tegn kan være utvidelse og evt. brister av den store kransspulsåren (aortaaneurisme) eller kronisk betennelse i knokler eller hud.

Medfødt syfilis
Det sees bare enkelte tilfeller av medfødt syfilis i Danmark hver eller hver annet år. Det er ofte tale om smitte fra en mor, som ikke har hatt tegn på sykdommen. Ikke alle gravide undersøkes for syfilissmitte i starten av graviditeten.

Det nyfødte barnet kan være syk med utslett, snue, feber, hevet lymfeknuter samt forstørret lever og milt. Det svarer til at barna fødes med syfilis i annen stadium. Hvis infeksjonen ikke behandles på dette tidspunktet, kan barnet etter noen år kan få hørselstap, satt ned syn og forandringer i tennene.

Faresignal
Alle med sår ved kjønnsdelene eller uforklarlig utslett bør søke lege for å få undersøkt om det svinger seg om syfilis. Har man vært utenlands og hatt kontakt til enten prostituerte eller den innfødte befolkningen i vis land med høy forekomst av syfilis økes risikoen for smitte betydelig.

Hva kan man selv gjøre?
Konsekvent bruk av kondom minsker risiko for smitte betrakteligt, men det utelukker ikke helt muligheten for at man blir smittet. Hvis man dyrker usikker sex med tilfeldig partner økes risikoen for smitte. Man kan kontakte sin legen og få tatt en blodprøve, som kan fortelle om man er smittet med syfilis.

Har man hatt mange og skiftende partnere kan det være en god ide å få tatt en syfilis blodprøve regelmessig.

Innvandrere som kommer fra områder, hvor det generell er høy forekomst av syfilis, anbefales likeledes undersøkt med blodprøve. Spesiellt gravide innvandrere bør la seg undersøke.

Undersøkelser
Hudleger kan påvise syfilisbakteriene i sår eller i de knoppene ved kjønnsdelene som sees i sykdommens annen stadium. Endelig vil alle med syfilis ca. 5 uker etter at de er blitt smittet danne antistoffer mot bakterien som kan måles i blodet. En blodprøve kan slik avsløre om man er smittet med syfilis.

Hvis legen påviser syfilis, skal man behandles. Samtidig er det viktig, at alle de personene man har vært sammen med de siste 3-6 månedene informeres om muligheten for å være smittet med syfilis.

Forløp
Langt de fleste som smittes med syfilis vil forbli friske på tross av de symptomene som måtte oppstå i sykdommens første og annet stadium. Likevel vil enkelte ubehandlede flere år etter smitten få tegn på skader i sentralnervesystemet eller hjerte og kretsløp.

Behandling
Syfilis skal behandles med penicillin. Normalt anvender man innsprøyting av spesiell depotpenicillin preparat, som gis daglig i 10 dager. Hvis man ikke tåler penicillin, kan man bli behandlet med doxycyklin tabletter. Ved syfilis i nervesystemet behandler man med penicillin inngitt i høye doser i venene i 2 uker.

Når man har mottatt syfilisbehandlingen er man frisk, og ikke smittefarlig. Det betyr at man kan gjenoppta sitt seksuallivet. Likevel skal man sikre at eventuelle partner (e) er blitt undersøkt og behandlet, så man unngår fornye smitte.

Nettsteder om Syfilis:

Syfilis – Lommelegen.no
Syfilis er en infeksjon forårsaket av bakterien Treponema pallidum. Sykdommen overføres vanligvis seksuelt, men kan også smitte fra mor til foster.
www.lommelegen.no/art/art1391.asp

Hudlegekontoret – Syfilis
Syfilis (lues) er en kjønnssykdom som er fremkaldt av en bakterie (T. Pallidum). Smitte skjer nesten utelukkende ved seksuelt samvær.
www.hudlegekontoret.no/kategorier/sykdommer/syfilis

Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=10365

Annonser:

Legg igjen en kommentar