Tarmkreft

Første tegn på tarmkreft er at avføringsvanene forandrer seg, enten det er i form av diaré eller forstoppelse. Det er vanlig at avføringen skifter karakter fra tid til annen, men man bør oppsøke lege hvis diareen eller forstoppelsen varer i mer enn et par uker.
Tarmkreft er en av våre vanligste kreftformer. Vel 3100 nye tilfeller oppdages hvert år. Menn og kvinner er like utsatt.
Tarmkreft er den vanlige betegnelsen på ondartede svulster i tykktarmen eller endetarmen. Svulstene sitter oftest i tykktarmens siste del eller i endetarmen.
Tarmkreft er mest utbredt blant personer over 60 år, og forekommer sjelden før 40-årsalder (bortsett fra hos høyrisikogruppene nevnt over).
Tarmkreft er først og fremst utbredt i Vesten, men kan helbredes hvis den påvises tidlig i forløpet.
I omkring en tredjedel av tarmkrefttilfellene påvises svulsten ved undersøkelser av rektum. Andre undersøkelser som benyttes for å undersøke tarmene, er analyser av avføringen for å se om den er blodig; samt tarmkikkert-undersøkelser som sigmoidoskopi og koloskopi.
Operasjon er hovedmetoden i behandlingen av tarmkreft. Under operasjonen fjerner kirurgen svulsten og så mye som mulig av vevet rundt, for også å fjerne eventuelle dattersvulster i nærliggende lymfeknuter.
I noen tilfeller har svulsten vokst seg så stor at den før operasjonen må skrumpes ved hjelp av strålebehandling, cellegift eller en kombinasjon av strålebehandling og cellegift.

Nettsteder om Tarmkreft:

 

Tidsskriftet – Arvelig tarmkreft
. alle norske medisinsk-genetiske institusjoner som behandler arvelig tarmkreft. I de fleste familier med tarmkreft er genfeilene i dag ikke påvist.

Tarmkreft. Kreftforeningen
Uvanlig trykk i underlivet eller smerter i magen kan være tegn på tarmkreft. National Cancer Institute (USA) – Tarmkreft.

Tarmkreft – Wikipedia
Tarmkreft er den vanlige betegnelsen på ondartede svulster i tykktarmen eller endetarmen. Operasjon er hovedmetoden i behandlingen av tarmkreft.

Arvelig tarmkreft
debuterende arvelig tarmkreft stadig mer. effektiv, og i hovedsak er det fra nå av. former for arvelig tarmkreft hver for seg er. sjeldne.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar