Temporalisarteritt

Temporalisarteritt (lat. – arterittis temporalis, synonym – kjempecellearteritt) er en betennelsessykdom som rammer kroppens arterieer, og manifesterer seg spesielt i tinningarterien.
Temporalisarteritt må behandles så fort som mulig med glukokortikoider som virker betennelsesdempende.
Sykdommen er i første rekke karakterisert av smerter i tinningområdet som kan stråle ut til resten av hodet. Det er veldig ømt ved berøring av tinningen. Det kan i tillegg oppstå tyggesmerter samt generelt redusert allmenntilstand. Ved lengre fremskreden sykdom kan det gi symptomer i form av midlertidig synstap (ameurosis fugax).
Temporalisarteritt, eller kjempecellearteritt, er en relativt vanlig vaskulittsykdom. Insidensen av temporalisarteritt i Norge er høy sammenliknet med andre deler av verden og spørsmål vedrørende denne tilstanden er dermed spesielt aktuelle her.
Pasienter med andre iskemiske komplikasjoner som synstap og kjeveklaudikasjon i forløpet av temporalisarteritt er mest utsatt for hjerneslag. Samtidige risikofaktorer for aterosklerose, spesielt hypertensjon, øker risikoen for iskemiske komplikasjoner ved temporalisarteritt.

Nettsteder om Temporalisarteritt:

 

Temporalisarteritt – Wikipedia
Temporalisarteritt (lat. Temporalisarteritt må behandles så fort som mulig med glukokortikoider som. «http://no.wikipedia.org/wiki/Temporalisarteritt».

Utposten Nr 3 2002: RELIS: Kardioviskulære bivirkninger av prednisolon.
Kvinnelig pasient har temporalisarteritt, behandlet i tre år med prednisolon,. Kan det tenkes at prednisolon fører til stenoser i kartreet eller.

Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt
Startsiden Avdelinger Ortopedi og revmatologi Enheter Revmatologi. Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt. Sist endret 25. jun 2002.

Tidsskriftet – Temporalisarteritt og cerebrovaskulære komplikasjoner
Temporalisarteritt er en alvorlig systemisk vaskulitt i store og middelstore. med biopsi-positiv temporalisarteritt utviklet hjerneslag på tross.

Annonser:

Legg igjen en kommentar