Thymom

Thymom er en form for svulst i thymus, som blant annet kan føre til Myasthenia Gravis.
Pasienter med slike svulster (thymom) har oftest antistoffer mot spesielle muskelproteiner (titin, ryanodin reseptor) i tillegg til antistoffene mot AChR. Slike antistoffer påvises ved Forskningslaboratoriet, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Thymom påvises med computer tomografi og slike svulster bør opereres.

Nettsteder om Thymom:

Thymus er forandret hos alle pasienter med myasthenia gravis, og 10-15 % har en svulst i thymus, et thymom. Etter operativ fjernelse av thymus bedres
dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?requesttimeout=500&keys=
8839&language=no&publicated=false&dyn

En del av disse pasientene (spesielt pasienter med thymom) har antistoffer mot tverrstripet muskulatur. Prøven er. aktuell som ledd i utredningen ved
pko.fjordnett.no/filer/Praksisnytt/2000-1.pdf

Annonser:

Legg igjen en kommentar