Tørre øyne

Tørrhet i øyne er nesten alltid en varig forandring, så fremt den ikke skyldes bestemte medisiner. Tørre øyne er også mer utsatt for sår og skader enn øyne beskyttet av tårer.
Ved tørre øyne er tåreproduksjonen nedsatt og/eller sammensetningen av tårevæsken er feil. Tårevæsken har mange funksjoner. Bl.a. sørger den for å holde øyets overflate glatt så du kan se uten forvrengning.
Det er sjelden aktuelt å behandle for tørre øyne hvis ikke plagene er uttalte. Behandlingen kan sjelden kurere tilstanden, men den kan minske plagene.
Det finnes kunstig tårevæske og øyegele som skal kompensere for eventuelt nedsatt tåreproduksjon. Man bruker da øyedråper og må dryppe øynene hver dag, hyppighet av drypping varierer med preparatene.
Tørre øyne kan skyldes nedsatt tåreproduksjon eller at tårene ikke kommer til de steder de skal fukte
Tørre øyne behandles enklest i dag ved hjelp av tåresubstitutt, som erstatter eller supplerer din egen tårevæske med de stoffer den mangler – f. eks. salter og væske.

Nettsteder om Tørre øyne:

Det høres ut som om du har tørre øyne. Dette skyldes i mange tilfelle redusert mengde tårevæske, og det kan være mange årsaker til dette.
www.lommelegen.no/php/art.php?id=331284

Tørre øyne gir stor irritasjon, men kan lett lindres.
www.novartis.no/sykdommer/torre_oyne.shtml

Det er fremmedlegeme- /sandpapirfølelse i øynene. Tørre øyne som medikament bivirkning. Atropin, p-piller, betablokkere og en del legemidler mot psykiske.
pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=3596

Hvis du har tørre øyne og bruker legemidler som kan gi denne bivirkningen. En doseendring eller bytte av preparat kan føre til at problemene forsvinner.
www.apotek1.no/raadogtjenester/legemiddelbruk/bivirkninger/torre_oyne

Annonser:

Legg igjen en kommentar