Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en arvelig, neurologisk tilstand, som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare vokale lyder, som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger.
Tourettes syndrom er en arvelig nevrologisk lidelse, som karakteriseres av motoriske tics og et eller flere vokale tics. Tics defineres som gjentatte, hurtige, plutselige, uventede, formålsløse, urytmiske og ufrivillige bevegelser. Symptomene ved Tourettes syndrom starter vanligvis før 18 års alderen, de fleste allerede tidlig i skolealderen. Tourettes syndrom finnes hos mennesker fra alle etniske grupper, og finnes 3-4 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner.
Symptomene ved Tourettes syndrom starter vanligvis før 18 års alderen, de fleste allerede tidlig i skolealderen. Tourettes syndrom finnes hos mennesker fra alle etniske grupper, og finnes 3-4 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner.
Et stort antall av tilfeller med Tourette syndrom har en feilkanalisert neuronstrøm til og fra sansesenteret. Dette gjør at pannelappen mottar flere tusen ganger fler inntrykk enn normalt, dette gjør i sin tur utslag i forsterkede sanser som synhørselsmakluktesans. Den medisinske termen for denne tilleggs-diagnoseringen er «Hypersensorisk dysfunksjon».

Nettsteder om Tourettes syndrom:

Tourettes syndrom er en arvelig, neurologisk tilstand, som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare vokale lyder, som kalles tics.
www.touretteforeningen.no/text/view/3053.html

Barn med Tourette syndrom har sammensatte tics der lyder og bevegelse ofte kombineres. Tilstanden har vanligvis periodisk forløp, der symptomene kan komme.
www.lommelegen.no/art/art2711.asp

«Tourettes syndrom er en arvelig, neurologisk tilstand, som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare vokale lyder, som kalles tics.
spesial-pedagogikk.no/?sideID=79

Psykolog Peter Arnesen ved Sørlandet kompetansesenter er medforfatter i ny bok om AD/HD, tourettes syndrom og narkolepsi som nylig er gitt ut.
skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=18562

Annonser:

Legg igjen en kommentar