Transkjønnethet

I dag finnes det ingen vitenskapelige fakta som kan forklare oppkomsten av transkjønnethet. Men det finnes en hel del interessante forskninger som kan gi oss en nogenlunde god forståelse om hva som kan ligge bak denne spesielle tilstanden.
Transkjønnethet, er en sjelden kjønnsidentitets forstyrrelse dersomatisk(kroppslig) kjønn og psykologisk kjønnsidentitet ikke stemmer overens.
De fleste personer med transkjønnethet lider så tungt at de før eller senere må søke hjelp. I Norge har Rikshospitalet landsfunksjonen for behandlingen av personer med transkjønnethet. Det betyr at det kun er ved Rikshospitalet man utfører en trippel behandling (psykiatrisk evaluering, hormonbehandling og kirurgi) av personer med transkjønnethet.
Transkjønnethet (tidligere omtalt som transseksualisme) er en kjønnsidentitetsforstyrrelse der et individs kjønnsidentitet er motsatt av individets biologiske kjønn. Dette vil si at en person med kvinnelig biologisk kjønn opplever å ha en mannlig kjønnsidentitet (transkjønnet mann), eller en person med mannlig biologisk kjønn opplever å ha en kvinnelig kjønnsidentitet (transkjønnet kvinne).
Den beskrevne saksgangen vil ta ca 2-3 år. En så lang utredning er meningsfull og helt nødvendig, blant annet for å unngå feildiagnostisering og påfølgende irreversibel behandling.
Transkjønnethet regnes i den vestlige verden som et patologisk fenomen og i følge ICD-10 er det en psykisk lidelse karakterisert ved et sterkt ønske om å leve og bli anerkjent av samfunnet som et medlem av det annet kjønn. De som har kunnskap om transkjønnede vet at transkjønnethet i seg selv ikke er en sykdom som kvalifiserer for diagnostikk og behandling.

Nettsteder om Transkjønnethet:

Transkjønnethet, er en sjelden kjønnsidentitets forstyrrelse dersomatisk(kroppslig) kjønn og psykologisk kjønnsidentitet ikke stemmer overens.
www.home.no/ftmftm/faktaomtra.html

Transkjønnethet er det som tidligere ble betegnet som transseksuell.
oslopuls.no/restaurant/article1815089.ece

Kirsti Guvsam er den første representanten som har snakket om mennesker med transkjønnethet fra Sametingets talerstol. Det skapte reaksjoner på Sametinget.
www.samer.no/arkiv_2007.htm

Luna er en banebrytende ungdomsroman om transkjønnethet, søskenkjærlighet og lojalitet. Regan har alltid visst at broren Liam var annerledes.
www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1695647

Annonser:

Legg igjen en kommentar