Trombocytose

Trombocytose er en tilstand hvor antallet trombocytter i blodet er forhøyet. Trombocytter – eller blodplater på norsk – er involvert i koagulasjonen. Trombocytose kan ofte være asymptomatisk (især det kommer sekundært som resultat av annen sykdom), men det øker risikoen for trombose, dannelsen av blodpropp.
Prognosen ved sekundær trombocytose avhenger av underliggende sykdom, trombocytosen gir i seg selv ingen komplikasjoner.
Sekundær trombocytose oppdages som regel tilfeldig ved at man måler økt forekomst av trombocytter i blodet. Tilstanden gir sågodt som aldri komplikasjoner. Sekundær trombocytose – ofte kalt reaktiv – er et resultat av annen sykdom som fører til økt antall blodplater. Inflammasjon, vevsskade (operasjoner, skader), vaskulitt eller andre faktorer frisetter interleukiner (en type signalstoffer) som stimulerer til økt blodplateproduksjon. Når disse faktorene forsvinner, vil blodplatetallet etterhvert normaliseres.
Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombycytter i blodet. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombycytemi).
Det er avgjørende for behandlingen å kunne skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.
Alle pasienter med primær trombocytemi og færre enn 1000 x 109/l blodplater bør sannsynligvis ha acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag (f.eks. Albyl-E®). Acetylsalicylsyre har god effekt spesielt på den nedsatte sirkulasjonen som kan forekomme f.eks. i fingre og tær.

Nettsteder om Trombocytose:

Trombocytose – Wikipedia
Trombocytose er en tilstand hvor antallet trombocytter i blodet er forhøyet. Trombocytose kan ofte være asymptomatisk (især det kommer sekundært som resultat.

Annonser:

Legg igjen en kommentar