Trykksår

Trykksår oppstår vanligvis på bestemte steder – på baken, ved hoftene, anklene, hælene. Det første tegnet er at huden blir rød og hoven. Etterhvert kan man kjenne at underhuden er forandret og den blir gjerne misfarget og svart.
Det brukes ulike betegnelser på trykksår – liggesår, plastersår, dekubitalsår, decubitus. Trykksår skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et benfremspring.
Trykksår eller liggesår (latin decubitus) er en type sår som oppstår på grunn av trykk, friksjon eller rivende krefter mot huden over lengre tidsperioder. Spesielt utsatte områder er utstikkende beinete områder som hoftene, anklene, hælene, ørene, samt trykkpunkter nederst på ryggen nær halebeinet. Trykksår oppstår når vevet får for dårlig blodtilførsel og vevsdød fordi man sitter eller ligger i samme posisjon over lengre tid, ned mot 60-90 minutter. Disponerende faktorer er undervekt, overvekt, feilernæring, høy alder, nervesykdommer og diabetes.
Mange av de som får trykksår, er i utgangspunktet kritisk syke og døende pasienter. Hos andre kan trykksåret skyldes uheldige omstendigheter f.eks. i forbindelse med akutt bevisstløshet eller under en operasjon.
Den mest vanlige årsak til at et trykksår oppstår er at kroppens bløtdeler kommer i klem mellom kroppens benfremspring og et hardt underlag slik at det blir en kompresjon av vevet i dette området. Utsettes området for slik kompresjon over noen tid, vil blodårene i området bli sammenklemt, slik at blodstrømmen og næringstilførselen til området blir hindret. Dette leder til lokal ischemi (blodmangel), hypoksi (oksygenmangel), acidose (unormalt høy Ph i vevet), ødem og til slutt cellulær nekrose kjent som trykksår. Steder som er spesielt utsatt for dette er området ved sacrum, hofteleddene, sitteknutene og hælene.
Trykksår skyldes altså langvarig trykk mot et utsatt hudområde. De vanligste stedene på kroppen der trykksår kan oppstå, er over korsbeinet eller sittebensknuten på baken, utsiden av hoftene, utsiden av anklene og på hælene.
Trykksår hos sengeliggende pasienter kan forebygges ved å legge pasienten lett på siden, og snu til den andre siden med ca. 1 1/2 times intervall. Det finnes også madrasser med luftkammere som veksler på å være oppblåst slik at trykkbelastningen på huden stadig varieres.

Nettsteder om Trykksår:

 

Madrasser – Etac – Skaper muligheter
Trykksår er en skade i hud og underliggende vev som oppstår når blodtilførselen. alder og har vanskeligheter med å endre stilling, kan fort utvikle trykksår.

Trykksår – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. ulike betegnelser på trykksår – liggesår, plastersår, dekubitalsår, decubitus.

Trykksår – Wikipedia
Trykksår eller liggesår (latin decubitus) er en type sår som oppstår på grunn av … Trykksår oppstår når vevet får for dårlig blodtilførsel og vevsdød fordi man.

Trykksår som indikator på pleiekvalitet – Sykepleien.no
Trykksår er en hyppig og fryktet komplikasjon som har vært kjent i årtusener at 90 prosent av pleien burde dreie seg om å forebygge utvikling av trykksår.

Annonser:

Legg igjen en kommentar