Tularemi

Bakterien kan også spres i luften,støv fra pels og avføring , via forurenset vann, gjennom hudkontakt selv om en ikke har sår på hendene – og den kan overføres til mennesker via mygg og flått. Det forekommer flest tilfeller av harepest hos mennesker i Norden, og særlig om høsten og vinteren, samt i ”smågnagerår”.
Tularemi er en alvorlig infeksjonssykdom hos menneske, og er svært smittsom.
Tularemi (harepest) er først og fremst en sykdom blant ville dyr, særlig hare og smågnagere, og bakterien kan overføres til mennesker ved direkte kontakt.
Tularemi, eller harepest, er først og fremst en sykdom hos ville dyr, spesielt hos harer og gnagere. Bakterien kan overføres fra syke dyr til mennesker ved direkte kontakt, og indirekte gjennom ekskrementer og forurenset vann.

Nettsteder om Tularemi:

Under et info-møte om tularemi-faren på Hinnøysida reiste befolkninga i Buksnesfjord, Forfjord og Medby et folkekrav om at kommunen må ta ansvar for å gi..
www.mylder.no/?drill=hinnøya

Harepest eller tularemi er ein av dei sjukdomane som kan smitte menneske. Det har vore påvist tularemi hjå menneske i Noreg sidan 1930.
sognogfjordane.kulturnett.no/sognfolkemuseum/Liv/Viltløypa/haresjukdomar.htm

Ved Veterinærinstituttet i Oslo er det diagnostisert tularemi (harepest) hos en hare fra Oppland fylke. Sjukdommen har vært påvist sporadisk hos hare her i.
matportalen.no/Saker/1072080124.63

Tularemi er en bakteriell infeksjonssjukdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og gnagere er spesielt utsatt, og sjukdommen kalles ofte harepest.
www.vetinst.no/nor/fagomraader/dyrehelse/faktaark/tularemi

Annonser:

Legg igjen en kommentar