Tyfoidfeber

Tyfoid- og paratyfoidfeber forårsakes av de to bakterietypene Salmonella typhi og Salmonella paratyphi A-C. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand.
Den er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført i mat og vann som er forurenset med avføring eller urin. Smittede personer skiller ut bakterien i avføring og sjeldnere i urin. Bakterien kan også komme i oppkast og puss. Opptil 3 måneder etter sykdommen, kan man skille ut bakterien. Noen er uheldige og blir kroniske bærere.
ntall registrerte tilfeller sank kraftig fram mot midten av 1900-tallet, men begynte å stige gradvis igjen på 70-tallet. Toppen ble nådd i 1998 da det ble meldt 41 tilfeller, hvorav 30 fra Oslo.
For å forhindre alvorlige skader skal personer med tyfoidfeber behandles med antibiotika. Noen ganger kan det være behov for sykehusinnleggelse, særlig gjelder det barn.
Vaksine for tyfoidfeber er tilgjengelig og anbefales for personer som reiser i regioner der sykdommen er vanlig (særlig Asia, Afrika og Latin-Amerika. Tyfoidfeber er den eneste formen for Salmonella det finnes vaksine mot. Alle får ikke vaksinen. Det er bare de som skal oppholde seg i utsatte strøk over lengre tid, som får den. Man kan både få en sprøyte med vaksinen, eller så kan man svelge den. Begge gir en grei beskyttelse etter 2 uker, og varer i 1-3 år.
På grunn av disse infeksjonenes alvorlighetsgrad er det viktig at du kjenner til den smittefaren som du innebærer for andre, dersom du har fått sykdommen. Du må utvise god personlig hygiene for å unngå å smitte dine omgivelse
Tyfoidfeber har tatt livet av flere kjente personer, blant andre Franz Schubert, Mark Hanna, Wilbur Wright, Leland Stanford, Jr., og den britiske prinsgemalen Albert av Sachsen-Coburg-Gotha.

Nettsteder om Tyfoidfeber:

 

Tyfoidfeber – Wikipedia
Tyfoidfeber er en sykdom forårsaket av bakterien Salmonella typhi. Tyfoidfeber har tatt livet av flere kjente personer, blant andre Franz Schubert.

Tyfoidfeber
Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig infeksjon med. som skal oppholde seg i lengre tid i strøk der tyfoidfeber er er vanlig.

Tyfoidfeber i Ytre Nordhordland legedistrikt
Etter 1870 var tyfoidfeber hyppigst om vinteren, som ellers i landet. var vanlig andre steder, og hva som regnes for normal letalitet av tyfoidfeber.

 

————————-

Tyfus og paratyfus er bakteriesykdommer, som smitter fra menneske til menneske under dårlige hygieniske forhold. Sykdommene er sjeldne i Danmark.

Hyppighet
Hver år oppstår det på verdensplan mer enn 10 millioner tilfeller av tyfus og paratyfus. Forekomsten henger nøye sammen med den hygieniske standarden i et område. Hvis den er dårlig, er forekomsten av tyfus og paratyfus høy.

I Danmark påvises omkring 50 sykdomstilfelle om året. Sykdommene er hyppigst hos barn og unge voksen. I de fleste tilfellene har den syke pådratt seg sykdommen under reise til Asia. I få tilfeller er smitte skjedd i Danmark, men i slik tilfeller har smittekilden vært en person, som nylig har vært ute å reise.

Årsak
Tyfus og paratyfus skyldes bakterier av salmonella-typen. De salmonella bakterier som forekommer i Danmark finnes hovedsakelig hos dyr. Mennesker smittes ved å spise matvarer fra disse dyrene (egg, kjøtt) eller grønnsaker som er forurenset med avføring fra dyr.

Tyfus- og paratyfusbakterier finnes bare hos mennesker. Smitten skjer derfor fra menneske til menneske, enten ved direkte berøring eller indirekte via mat og drikker, som er forurenset av menneskeavføring.
Bakteriene tas inn gjennom munnen. Når de har nådd tynntarmen spres de til andre organer gjennom blodet.

Symptomer
Tiden fra smitte til de første sykdomstegnene viser seg er 10-20 dager.
Sykdommens første fase (blodforgiftning) varer ca. 1 uke og det er:

* Høy feber
* Hodepine
* Allmenn sykdomsfølelse
* Sløvhet
* Hoste.

I sykdommens annen fase, som varer 2-3 uker, blir den syke mer og mer sløv og forvirret, og det kommer etter hvert tiltakende magessmerter og diare. I løpet av den ettersfølgende uken faller temperaturen gradvis og den syke kommer seg langsomt.

Ved tyfus er symptomene mer uttalt enn ved parastyfus. Det er viktig å være oppmerksom på at tyfus og paratyfus ikke som andre salmonellainfeksjoner starter som diarésykdom, men at diare er et sent og alvorlig sykdomstegn.

Hva kan man selv gjøre?
Det viktigste man kan gjøre er:

* Unngå å spise eller drikke matvarer, som kan være forurenset.

Hvem sin man er syk:

* Kontakt lege snart muligt
* Inntak rikelig veske og salt
* Vær mer omhyggelig med håndvask for ikke å smitte andre i familien.

Undersøkelse
Diagnosen stilles ved å påvise bakterier i blodet.

Forløp
Uten behandling er dødeligheten av tyfus omkring 10 % – med behandling under 1 %. Paratyfus har ikke et så alvorlig forløp.

Etter overstått sykdom kan personer i vanlige næringsliv gjenoppta arbeidet. For personer, som arbeider med matvarer og mindre barn i institusjoner, gjelder det, at man ved undersøkelse av 3 avføringsprøver skal sikre seg at bakterien ikke lengre finnes i avføringen, innen arbeidet eller opphold i institusjonen gjenopptas. Disse regler gjelder bare tyfus og parastyfus – ikke andre salmonellasinfeksjoner.

Behandling og forebyggelse
Tyfus og parastyfus behandles med antibiotika. Det vil i tillegg ofte være behov for å gi veske og salte direkte inn i en blodåre, for å gjenopprette forstyrrelser i væske- og saltsbalanse.

Det finnes to vaksiner, som har en vis (70 %) forebyggende virkning mot tyfus. Den ene gis som innsprøyting, den annen tas gjennom munnen. Vaksinasjon bør overveies ved som varer lenger reiser til områder, hvor forekomsten av tyfus er høy. Vanlige turistreisende får sjelden tyfus. Det finnes ingen vaksine mot paratyfus.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar