Ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom som manifisterer seg i tykktarmen (colon). Betennelsestilstanden er begrenset til slimhinnen, og opptrer oftest i endetarmen (rectum). Årsaken til sykdommen er ukjent, men man mener at immunologiske faktorer er av betydning. Det er også klart at psykiske faktorer påvirker forløpet. Sykdommen deles i milde, moderat alvorlige og alvorlige former.
Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom som manifisterer seg i tykktarmen (colon). Betennelsestilstanden er begrenset til slimhinnen, og opptrer oftest i endetarmen (rectum). Årsaken til sykdommen er ukjent, men man mener at immunologiske faktorer er av betydning. Det er også klart at psykiske faktorer påvirker forløpet. Sykdommen deles i milde, moderat alvorlige og alvorlige former.
En overfladisk betennelsestilstand i tykktarmen som ikke er forårsaket av bakterier, men som gir sårdannelse og blødninger. Sykdomsforløpet er oftest vekslende, karakterisert av perioder med blodig slimet diaré og eventuelt magesmerter, avløst av perioder med få eller ingen symptomer.
Årsaken til sykdommen er ukjent. Den mest populære teorien er at kroppens immunsystem reagerer på et hittil ukjent virus eller en bakterie og utvikler antistoffer som ved en feil angriper celler i tarmens slimhinne.
Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom som rammer endetarmen (rektum) og nedre deler av tykktarmen (kolon), men sykdommen kan angripe hele tykktarmen.
Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom (inflammatorisk tarmsykdom) i tarmen. Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere fordi symptomene ligner på andre tarmsykdommer som f.eks. irritabel tarm, og Crohns sykdom som er en annen kronisk inflammatorisk tarmsykdom.
Etter mer enn 10 år med sykdommen er risikoen for å utvikle tykktarmskreft noe økt. Det er derfor viktig at du får tilbud om et kontrollopplegg for tidlig påvisning av eventuell tykktarmskreft.
Sengeleie kan være nødvendig under kraftige, akutte anfall. Så snart symptomene avtar, bør man gjenoppta normale aktiviteter.
Akutte episoder med ulcerøs kolitt kan være både farlige og plagsomme, og krever ofte intensiv behandling i sykehus.
Symptomene forverrer seg med alvorlighetsgrad, fra lett diaré og lett blodtilblanding i avføringen ved mild form, til hyppige,slimete og blodige avføringer mer enn ti ganger i døgnet, samt feber, anemi, takykardi og forhøyet senkningsreaksjon ved fullminant kolitt som er den alvorligste graden.

Dersom hele tykktarmen er affisert (totalkolitt) og tilstanden ikke blir behandlet kirurgisk disponerer ulcerøs kolitt for tykktarmskreft (cancer coli).

Hvordan behandles ulcerøs kolitt?
* Behandlingen vil ofte bestå av tabletter og lokalbehandling i de periodene som sykdommen er aktiv. Når det er ro i sykdommen, bør behandling med tabletter i langt de fleste tilfeller fortsette (betennelses-hemmende).
* Medisinsk behandling er vanligvis tilstrekkelig
* Hvis det ikke er mulig å holde sykdommen i sjakk med medisinsk behandling, vil en kirurgisk fjernelse av tykktarmen kunne kurere sykdommen.
* Ved alvorlig sykdom kan sykehusinnleggelse være nødvendig.

Symptomene forverrer seg med alvorlighetsgrad, fra lett diaré og lett blodtilblanding i avføringen ved mild form, til hyppige,slimete og blodige avføringer mer enn ti ganger i døgnet, samt feber, anemi, takykardi og forhøyet senkningsreaksjon ved fullminant kolitt som er den alvorligste graden.

Dersom hele tykktarmen er affisert (totalkolitt) og tilstanden ikke blir behandlet kirurgisk disponerer ulcerøs kolitt for tykktarmskreft (cancer coli).

 

Nettsteder om Ulcerøs kolitt:

NSAIDS og GI-traktus – AstraZeneca
. holdepunkter for at NSAIDs kan utløse akutt kolitt, og det er viktig å få dette. anti-inflammatory drugs and ulcers: Facts and figures multiply, but.

Annonser:

Legg igjen en kommentar