Uremi

Uremi, eller urinforgiftning, er en type forgiftning hvor urin har kommet ut i blodet på grunn av nedsatt nyrefunksjon. Symptomene er blant annet slapphet, kvalme, kløe, hodepine, tung pust, ødemer, anemi, og til slutt nedsatt bevissthet og kramper.
urinforgiftning pga. nedsatt nyrefunksjon. Fører til at avfallsstoffene ikke blir skilt ut med urinen. Symptomene er slapphet, kvalme, kløe, hodepine, tung pust, ødemer, anemi og i sluttstadiet nedsatt bevissthet og kramper.

Nettsteder om Uremi:

uremi, urinforgiftning pga. nedsatt nyrefunksjon. Fører til at avfallsstoffene ikke blir skilt ut med urinen. Symptomene er slapphet, kvalme, kløe.
www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9339195

Definisjon på uremisk syndrom er svekkelse av biokjemiske. Totalt kroppsinnhold og plasmanivåer bør være høyere ved uremi enn i normaltilstand.
www.nephro.no/forum/Uremi.html

Kjennetegnes ved triaden hemolytisk anemi, uremi og trombocytopeni. Diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom er meldingspliktig sykdom, gruppe A.
www.legeforeningen.no/index.gan?id=122422&subid=0

Annonser:

Legg igjen en kommentar