Urinveisinfeksjon

Infeksjoner i urinveiene deles inn i øvre og nedre urinveisinfeksjoner. Øvre infeksjoner involverer nyrebekkenet og ofte også selve nyrevevet, mens såkalte nedre infeksjoner omfatter blære og urinrør.
Infeksjon i urinrøret – det trange røret som frakter urinen ut av urinblæren – fører til betennelse og noen ganger tyntflytende utflod. For kvinners del kan utfloden være til forveksling lik deres ordinære utflod. Utfloden som følger med urinrørsinfeksjon hos menn derimot, er ikke til å ta feil av.
Strengt tatt er definisjonen på blærebetennelse en betennelse i blæreveggen, men termen brukes også ofte i forbindelse med urinrørsbetennelse (når ingen eksakt infeksjon kan påvises), og ved urinveisinfeksjon som skyldes identifiserbare bakterier. Termene brukes med andre ord om hverandre.
Man mistenker denne type urinveisinfeksjon når det kommer stadige tilbakefall, eller dersom urinveisinfeksjonen er spesielt vanskelig å behandle.

Ultralyd er aktuelt for å avklare eventuelt anatomiske feil.
Det er en risiko for tilbakevendende og langvarige infeksjoner. Langtidsforløpet avhenger av underliggende årsak, og om det er mulig å gjøre noe med denne. Nedre urinveisinfeksjoner kan spres seg til øvre deler og medføre nyrebekkenbetennelse.

Referanser
* Statens helsetilsyn. Bruk av antibiotika i sykehus. Oslo: Elanders Publishing AS, 2001.
* Bærheim A, Hunskår S. Nyere synspunkter på håndtering av akutt ukomplisert cystitt i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1304-7
* Bærheim A, Hunskår S. Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers friske kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 841-3
* Bærheim A. Lower urinary tract infections in women. Doktoravhandling. Bergen: Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, 1994
* Hunskår S (red). Allmennmedisin, klinisk arbeid. Oslo: ad Notam Gyldendal, 1997

 

Nettsteder om Urinveisinfeksjon:

 

Urinveisinfeksjon hos menn – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom,. i urinveiene deles inn i øvre og nedre urinveisinfeksjon. Ukomplisert urinveisinfeksjon er en blærebetennelse uten.

Urinveisinfeksjon – er det farlig? – Barnelegene.no
Mange foreldre oppfatter en urinveisinfeksjon hos et barn som en plagsom, men ufarlig tilstand. En urinveisinfeksjon innebærer at det både er bakterier.

NettDoktor.no – Urinveisinfeksjon i svangerskapet
1/3 av disse vil utvikle en urinveisinfeksjon. Urinveisinfeksjon i svangerskapet. Utskrapning. Når barnet ikke vokser normalt.

Nyrebekkenbetennelse hos voksne – Lommelegen.no
Du kan tipse andre om artikkelen nedenfor ved å sende en epost-melding. Nyrebekkenbetennelse er en ganske kraftig infeksjon for kroppen, og ubehandlet.

 

————————————-

Underlivsbetennelse er betegnelsen for en lang rekke tilstander. Den dekker betennelse i:

* ytre kjønnsorganer
* skjeden
* livmorhalsen
* livmorhulheten
* eggledere
* eggstokker

Underlivssbetennelse er en potensiell alvorlig sykdom, som i den milde formen opptrer med lette underlivssmerter, og i de vanskeligste tilfellene kan være livstruende. Følgene etter en underlivssbetennelse kan være:

* ufrivillig barnløshet
* kroniske underlivssmerter
* graviditet utenpå livmoren

Det er derfor viktig både å forebygge og behandle denne sykdommen.

Hyppighet
Det foreligger ikke nøyaktige oppgjør over hvor mange tilfeller av underlivssbetennelse, det opptrer om året i Danmark. Vi vet at underlivssbetennelse krever flere tusentall innleggelser om året i Danmark.

Underlivssbetennelse forårsaket av klamydia er blant de hyppigste. Det formodes, at mer enn 10.000 danske kvinner smittes med klamydia hver år. Hyppigt opptrer sykdommen hos kvinner i 15-25 års alder. Dette er i motsetning til tidligere, hvor gonore var mer utbredt.

Forekomsten av gonore i Danmark er nå mer lav, og i 2002 ble det eksempelvis bare påvist gonore hos 53 kvinner.

Årsak
Betennelse i eggslederen skyldes ofte en bakterie. Normalt kan man ikke påvise bakterier i eggslederen. Imidlertid kan bakterier, under vis omstendigheter, nå eggslederen. Man regner med at bakterier kan transporteres fra skjeden og livmormunnen, gjennom livmorhulheten, til egglederen.

Under normale omstendigheter vil den slimproppen som sitter i livmormunnen, hindre bakterienes passasje. Når denne slimproppen er ødelagt, opptrer det økte risiko for underlivsbetennelse. Det sees bl.a. i forbindelse med menstruasjon, abort, fødsel og opplegning av spiral.

Den gruppe av bakterier som normalt finnes i skjeden, og skal være det, kan på den måten under uheldige omstendigheter transporteres til egglederen og forårsake betennelse. Disse bakterier utgjør samlet den hyppigste årsaken til underlivsbetennelse.

Blant de seksuellt overførte betennelser er klamydia, i dag den hyppigste. I dag er betennelse forårsaket av gonokokker sjelden. Av andre bakterier, som kan påvises ved underlivsbetennelse er kolibakterier, streptokokker, mycoplasma og ureoplasma.

Vi vet at en lang rekke faktorer kan påvirke risikoen for underlivsbetennelse.

Risikofaktorer for underlivsbetennelse
Økte risiko

Satte ned risiko
Yngre kvinner, mange partnere

Eldre kvinner, fast partner
Høy seksuell aktivitet Lag seksuell aktivitet
Ubehandlet partner Bruk av kondom eller pessar
Tidligere tilfeller av underlivsbetennelse P-pille-bruk
Utilstrekkelig behandling av underlivsbetennelse

Spiralbruk
Betennelse i livmorhalsen

Symptomer
De hyppigste symptomene er smerter, utflod og temperaturøkning. Underlivssbetennelse kan videre gi anledning til blødningsforstyrrelser, menstruationssmerte og smerter ved samleie. I akutte, vanskelige tilfeller opptrer det voldsomme underlivssmerter og kvalme, liksom det kan opptre kvalme, oppkast og temperatur opp til 40 grader.

Infeksjoner med klamydia kan være helt uten symptomer.

Symptomer, som kan opptre ved underlivssbetennelse

* Underlivssmerter, som forverres ved bevegelse
* Utflod
* Blødningsforstyrrelser
* Menstruationssmerte
* Smerter ved samleie
* Temperatursøkning
* Allmenn utilpasshet

Faresignal
Temperatursøkning og samtidige symptomer fra underlivet bør føre til henvendelse til lege. Spesiellt skal man være oppmerksom på risikoen for underlivsbetennelse etter abort, opplæggelse av spiral og fødsel.

Hva kan man selv gjøre?
Bruk av kondom vil sette ned risikoen for underlivsbetennelse. Ved betennelse er det viktig å gjennomføre den planlagt antibiotikabehandlingen, for å unngå at betennelsen igjen blusser opp.

Undersøkelser
Diagnosen kan vanligvis stilles ut fra sykehistorien og en gynekologisk undersøkelse. Ofte vil man ta bakterieprøver fra livmormunnen, urinrøret og evt. endetarmsåpningen for å påvise hvilken bakterie, det forårsaker betennelsestilstanden. Det er videre utviklet en selv-test til påvisning av klamydia.

I de vanskelige tilfellene av underlivsbetennelse eller, hvis diagnosen ikke er sikker, kan det foretas ytterligere undersøkelser under innleggelse på en gynekologisk avdeling.

Noen av de tilstandene som kan forveksles med en underlivsbetennelse er bl.a.:

* Blindtarmbetennelse
* Blærebetennelse
* Nyrebekkenbetennelse
* Bristet vanncyste på eggstokken
* Betennelse i livmorhulheten.
* Graviditet utenpå livmoren

Som supplement til undersøkelser kan det foretas blodprøver med måling av de hvite blodlegemene (leukocyt), CRP (c-reaktivt protein) og SR (søkksreaksjon). Disse kan alle være forhøye, når man har betennelse i kroppen.

Ved en ultralydsundersøkelse vil man være i stand til å påvise evt. betennelsesansamlinger. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å foreta en kikkertundersøkelse av bukhulen, for å stille diagnosen med sikkerhet.

Forløp
Stilte diagnosen tidligere i forløpet, er det god mulighet for å behandle tilstanden med antibiotika uten senfølger. Underlivsbetennelsen vil, når den behandles, vanligvis klinge av i løpet av 1-2 uker.

Ved manglende eller ineffektiv behandling kan betennelsen spre seg, og gi anledning til dannelse av byller i underlivet. Betennelsestilstanden kan heretter bre seg til hele bukhulen, og det kan evt. trenge bakterier over i blodet. I noen tilfeller ser man at byller i underlivet tømmer seg gjennom endetarmen.

Vanskelige underlivssbetennelser kan ettersfølgende gi anledning til kroniske underlivssmerter, menstruationssmerte, verker ved samleie, blødningsforstyrrelser og ufrivillig barnløshet. Spesiellt synes betennelsesstilstander forårsaket av klamydia å være årsak til ufrivillig barnløshet. Klamydia kan medføre skader på slimhinnen i eggslederen, som hindrer transporten av egget.

Behandling
Antibiotikabehandling er avhengig av hvilken mikroorganisme, det har forårsaket underlivsbetennelsen. Tetracykliner og makroliter er virksomme overfor klamydia.

Ofte vil man ved vanskelige betennelsestilstander kombinere flere forskjellige typer antibiotika, for å være sikker på å treffe de mulige bakteriene, som kan være blandet inn i infeksjon. Her kan blant annet suppleres med Metronidazol.

Varigheten av behandling avhenger dels av den preparatet man har valgt, dels av tilstandens vanskelighetsgrad. Det er i den forbindelsen viktig, at man fortsetter behandlingen hele den planlagt perioden, også enda man ikke lengre har symptomer på underlivsbetennelse.

Avbryter man behandlingen underveis, risikerer man en gjenoppblusse av underlivsbetennelsen, og det kan da være vanskeligere å komme den til livs.

Som regel kan man greie seg med antibiotisk behandling. I de vanskelige tilfellene, hvor det opptrer betennelsesansamling, kan det være nødvendig med en operasjon, for å tømme ut betennelse.

Hvis det påvises klamydia eller gonore, er det viktig, at partneren også får behandlingen, idet sykdommen kan overføres ved samleie.

Effekten av sengeleie i forbindelse med behandling av lette underlivssbetennelser kjenner man ikke, men det er antagelig en god ide å ta det med ro, og unngå avkjøling i forbindelse med behandlingen.

Framtid
Forebyggelse av underlivssbetennelse, forårsaket av klamydia, er ett av de områdene som forskes i. Da klamydiainfeksjon ikke alltid gir symptomer, er det foreslått, at man undersøker for klamydia rutinemessig i forbindelse med en allmenn helseundersøkelse.

Vaksinasjon mot klamydia er et annen aktuelt forskningsfelt.

Annonser:

Legg igjen en kommentar