Urinveiskreft

Ved blærekreft er det flere behandlingsformer som er aktuelle: Kirurgi, laserbehandling, stråleterapi og cellegift i tillegg til BCG-behandling ved overfladisk blærekreft.
Urinveiskreft eller blærekreft er den femte mest vanlige kreftformen i Norge. Årlig rammes cirka 1100 mennesker. Tre av fire som rammes er menn, og røykere er spesielt utsatt. Arbeidstakere som har vært utsatt for aromatiske aminer har også økt risiko for å utvikle denne kreftformen.
Det går et skille mellom helbredende (kurativ) og lindrende (palliativ) behandling. Helbredende behandling innebærer at kirurgen fjerner alt svulstvev fullstendig, eller at alle svulstceller drepes ved strålebehandling. Dette er først og fremst aktuelt når sykdommen er begrenset til selve blæren.
Hva er grunnene til at noen får urinveiskreft ?
Årsakene er mangfoldige, og man mener å ha belegg for at røyking spiller en rolle. Muligens kan metaller i drikkevannet spille en rolle, fordi man enkelte steder kan se en opphopning av urinveissvulster.

Nettsteder om Urinveiskreft:

 

Urinveiskreft – Wikipedia
Urinveiskreft. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Urinveiskreft eller blærekreft er den femte mest vanlige kreftformen i Norge.

Urinblærekreft – fakta
Informasjon fra Den Norske Kreftforening om urinveiskreft. Informasjon fra Helsenett om urinveiskreft. Les mer om kreft og andre kreftformer.

Blærekreft/Urinveiskref
Spør legen: Blærekreft/Urinveiskreft? Blærekreft/Urinveiskreft? Hei! Jeg har tatt opp dette her før,men av en eller annen grunn har jeg slått meg til.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar