Vannbrokk

Vannbrokk eller hydrocele er en væskeansamling i pungen. Tilstanden er som regel ufarlig, men kan være plagsom. Vannbrokk oppstår dersom det samler seg væske i en rest av den tidligere «gangen» hvor testiklene vandret ned fra buken til pungen. Vannbrokket oppstår vanligvis kun på den ene testikkelen.
Vannbrokk er en unormalt stor væskeansamling rundt testikkelen som gjør det vanskelig å kjenne testikkelen. Hvis ikke tapping fører til målet er det mulig å operere tilstanden gjennom et snitt gjennom pungen. Tilbakefallsfrekvensen er da liten, men en må forvente litt smerte og hevelse i pungen etter et slikt inngrep.
Hos nyfødte barn går tilstanden gjerne over i løpet av det første leveåret. Dersom den ikke gjør det, kan man vurdere operasjon. Hos voksne kan man operere dersom vannansamlingen er plagsom. Operasjon kan gi komplikasjoner som blodansamling i pungen, infeksjon, og det kan i noen tilfeller ta lang tid før såret gror.

Nettsteder om Vannbrokk:

 

vannbrokk
d) Hva er forskjellen på et kommuniserende og et ikke kommuniserende vannbrokk (hydroeeie )? e) Hvilken type vannbrokk må som oftest opereres?

UUS – Informasjon etter operasjon for lyskebrokk/vannbrokk
Vannbrokk er i likhet med lyskebrokk medfødt. Vannbrokk forsvinner oftest av seg selv, men enkelte må opereres gjerne etter 3 års alder.

vannbrokkbrokk – helsenett.no
vannbrokkbrokk. Min sønn fikk for en måned siden vite at han hadde vannbrokk og brokk. Vannbrokk betyr at det kommer væske i rommet som er mellom testiklene.

Annonser:

Legg igjen en kommentar