Vannkopper

Vannkopper er forårsaket av viruset varicella zoster, som senere i livet kan reaktiveres i form av helvetesild.
Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett forårsaket av vannkoppevirus (varicella). Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene.
Oftest finnes det andre i nærmiljøet som også har vært eller er syke.
Du er smittefarlig fra et par dager før utslettet opptrer og så lenge det dukker opp nye utslett. Smittefaren opphører når alle utslettene har dannet skorpe. Vanligvis varer smitteperioden 5 til 7 dager. Men smittefaren er størst tidlig under sykdommen.
Vannkopper kan noen ganger gi komplikasjoner i form av bronkitt eller lungebetennelse, som eventuelt behandles med antibiotika. Voksne kan bli ordentlig syke av vannkopper og behandles gjerne med et antiviralt legemiddel.
Den vanligste plagen ved vannkopper er kløe. Kløen kan imidlertid lindres ved hjelp av et kløestillende medikament eller hvitvask.
For ellers friske mennesker er vannkopper en uskyldig sykdom. For mennesker med blodkreft eller andre kreftformer, for nyfødte der moren ikke har hatt vannkopper, for gravide i slutten av svangerskapet og personer som bruker immundempende medisiner, er vannkopper en farlig sykdom.
Det finnes vaksine mot vannkopper, men den inngår ikke i rutinevaksinasjon i Norge. Årsaken er at det er flere uavklarte sider ved denne vaksinen, bl.a. vedrørende lengden og graden av immunitet og mulige senkomplikasjoner.

 

Nettsteder om Vannkopper:

 

Vannkopper – Lommelegen.no
Vannkopper er en alvorlig sykdom hos personer med svekket immunforsvar og hos. antiviral tablettbehandling for alle med vannkopper over 20 år (fordi voksne.

12 spørsmål og svar om vannkopper – Lommelegen.no
Vannkopper er veldig smittsomt, og er vanligst hos barn. vil et barn med mange vannkopper ha noen nye små blemmer,. 3) Hvordan smitter vannkopper?

Annonser:

Legg igjen en kommentar