Vaskulitt

Noen kjent entydig årsak til vaskulitt er ikke funnet. Det antydes at forholdet i immunsystemet og arvelige faktorer kan være av betydning.
Vaskulitt defineres som en betennelse i selve blodåreveggen. Man snakker gjerne om sykdom i de surstoffrike årene (arterier).
Primær vaskulitt betegner sykdom hvor vaskulitt er hovedsymptomet. Det er ikke en sykdom, men klassifiseres etter størrelsen og lokaliseringen på de angrepne blodårene, for eksempel Wegeners granulomatose som er betennelse i små blodårer i luftveiene, og Arteritis Temporalis som er betennelse i store blodårer fra aortabuen/hodet.
Sekundær vaskulitt kan forekomme som delfenomen ved andre reumatiske sykdommer, eks.: leddgikt (reumatoid artritt), systemisk lupus erythematosus (SLE), ved leverinfeksjoner som hepatitt B og C, ved kreft og som reaksjoner på enkelte medikamenter.
Tidlig diagnose og behandling er viktige for sykdommens videre utvikling og forløp.
Prognosen avhenger av sykdommens utbredelse og hvilke organ som er angrepet.
Vaskulitt er i de fleste tilfeller en alvorlig sykdom med høy dødelighet uten behandling. Med behandling er leveutsiktene betydelig bedret.

Nettsteder om Vaskulitt:

 

Rarelink.no – Diagnoselisten > Churg-Strauss vaskulitt
Churg-Strauss vaskulitt. Informasjon/Diagnosebeskrivelser. Andre betegnelser for «Churg-Strauss vaskulitt» Norsk. Churg-Strauss syndrom. Engelsk.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
Churg-Strauss vaskulitt er en systemisk sykdom som rammer små blodkar i lunger,. symptomene i en årrekke før de får symptomer på Churg-Strauss vaskulitt.

SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER
Navnet og klassifikasjonen av vaskulitt kommer hovedsakelig an på hva slags. Systemisk vaskulitt, dvs. vaskulitt som rammer indre organer, er vanligvis.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar