Vrangforestilling

Vrangforestillinger er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, er åpenbart urimelige, og som normalt ikke deles av andre. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som ikke lar seg korrigere med letthet.
Vrangforestillinger er stemningskongruente hvis de samsvarer med en patologisk stemningstilstand, som for eksempel ubegrunnede skyldforestillinger ved alvorlig depresjon eller storhetsforestillinger ved mani.
Bisarre vrangforestillinger betegner oppfatninger som er fullstendig umulige, og som ikke har noen gjenklang i kulturen som individet lever i. For eksempel vil en forestilling om at man er forfulgt av hemmelige Mossad-agenter være svært usannsynlig, men forsåvidt ikke umulig. Det samme gjelder en oppfatning om at man er Jesus – ut fra en kulturell kontekst er ikke dette umulig, i og med at det er en utbredt tro at Jesus en dag skal returnere.
Forestillinger som at man egentlig er to personer, at en del av kroppen er død, eller at man fjernstyres av en annen person, derimot, er ikke bare åpenbare umuligheter, men også kulturelt sett fullstendig fremmed. Slike bisarre forestillinger finnes først og fremst ved schizofreni.

Vrangforestillinger
Vrangforestillinger er et annet vanlig symptom ved schizofreni, men kan også forekomme ved andre psykotiske tilstander. Med vrangforestillinger mener man oppfatninger eller opplevelser som ikke har sin rot i virkeligheten og ikke deles av andre. Primære vrangforestillinger oppstår ”av seg selv” i den forstand at de ikke skyldes en hallusinasjon. Sekundære vrangforestillinger er det ofte lettere å forstå opphavet til når, dersom man tenker på at personen er hallusinert. Opplevelsen av å høre stemmer, som er en hallusinasjon, kan for eksempel lede til den sekundære vrangforestillingen at noen har implantert en radio i øret eller hodet. Å tro at man er en annen person enn den man er, er en primær vrangforestilling. Av og til kan slike vrangforestillinger gi opphav til, for oss, bisarre og rare oppfatninger hos den syke. For eksempel kan vedkommende være overbevist om at han eller hun er Jesus, eller at jorden er invadert av usynlige skikkelser som styrer oss alle med telepati.

 

Nettsteder om Vrangforestilling:

 

Digg – Tro – Om religion og religiøse folk
En agnostiker sier jo i motseting til ateisten, at han ikke vet om. Det er en slags vrangforestilling dem lever med. Og dem m_ «kjempe» for _ Submitted:.

Annonser:

Legg igjen en kommentar