Warfog

WARFOG er en norsk interesseorganisasjon av og for mennesker med skader primært etter arbeidsinnsats gjort i krigssoner, men også annen skarp offentlig tjeneste.
Organisasjonen har etablert et nettverk som de ønsker skal være en ressurs for alle som på en eller annen måte er berørt av problemstillinger knyttet til mentale skader som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter slikt arbeid, og å heve kunnskapen om førstehjelp for psykiske traumer.
WARFOG har ingen forpliktelser i forhold til Forsvaret eller andre statlige etater/organisasjoner, og dermed ingen posisjoner å forsvare, men samarbeider allikevel gjerne med disse.
WARFOG drives på frivillig og non-profit basis. Alt av tilgjengelige ressurser og midler går direkte til å hjelpe skadde veteraner og deres familier.
Warfog.org har ukentlig flere tusen treff på sine nettsider!
Som non-profit organisasjon går alle våre ressurser direkte til støtte for våre skadde veteraner.

Postboks 51
NO-3240 SANDEFJORD
NORWAY

hjelpmeg@warfog.org

 

Nettsteder om Warfog:

Warfog – Wikipedia
WARFOG er en norsk interesseorganisasjon av og for mennesker med skader primært. WARFOG startet sin virksomhet i 2002 som et uformelt frivillig nettverk av og.

Warfog
Interessegruppe for veteraner som opplever senskader. Diskusjonsforum.

Annonser:

Legg igjen en kommentar