XXY – syndrom

Menn med XYY-syndrom er mer utsatt for lærevansker og utvikler gjerne tale og språk kunnskaper sent. Tidligere ble det også sagt at 47,XYY menn generelt hadde lavere IQ enn sine søsken, dette er senere blitt motbevist. Forekomsten av 47,XYY barn med atferdsproblemer, er ikke høyere enn i resten av befolkningen.
Rundt 1 av 1000 gutter er født med 47,XYY karotype. Hyppigheten av 47,XYY er ikke påvirket av alderen til foreldrene. Syndromet ble først beskrevet i 1961 da en mann fikk sjekket sin karotype siden han fikk en datter med Downs syndrom
XYY-syndrom er en trisomi hvor en mann har en ekstra versjon av Y-kromosomet. Dette er kjent som en 47,XYY karyotype. Betegnelsen syndrom for denne tilstanden er omdiskutert, siden det er en forholdsvis normal kromosomfeil og brorparten av individer med XYY-syndrom ikke er klar over deres karotyp

Klinefelters syndrom
Også kjent som 47 XXY syndrom.
Underdiagnose av Kjønnskromosomforstyrrelse.

Klinefelters syndrom (47 XXY) er en medfødt tilstand hos gutter og den vanligste av kjønnskromosomforstyrrelsene. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner av symptomer. Gutter/menn med tilstanden er ofte høyere enn gjennomsnittet med lange rørknokler i bena. De kan ha lese-/skrivevansker og konsentrasjonsproblemer. Fruktbarheten er manglende eller sterkt redusert.
Tilstanden er ikke arvelig. Sannsynligheten for å få mer enn ett barn med KS er svært liten, men familien bør likevel tilbys genetisk veiledning.

 

Nettsteder om XXY-syndrom:

Også kjent som 47 XXY syndrom. Underdiagnose av Kjønnskromosomforstyrrelse. Klinefelters syndrom (47 XXY) er en medfødt tilstand hos gutter og den vanligste
frambuweb.netpoweresolutions.no/modules/diagnoser/diagnose.asp?iDiagnoseId=51

XXY-syndrom. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sykdommer».
Kategori: Medisin.
freewikimedia.com/no/wiki/Kategori:Sykdommer.html

Annonser:

Legg igjen en kommentar