Zoonose

Zoonose (eller zoonotisk sykdom) er betegnelsen på infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt. Smitten overføres direkte, eller via om mat, forurensning, vann eller biologisk vektor (som insekt). Smittestoffene er bakterier, virus, prioner, sopp og parasitter.
I Norge har Veterinærinstituttet ansvar for å overvåke utviklingen av zoonoser her til lands, og rapporterer årlig til EU, gjennom Zoonoserapporten, som lages i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og andre sentrale organer.

Zoonosesenteret er organisert i Avdeling for helseovervåkning ved Veterinærinstituttet.
Zoonosesenteret samler, analyserer og presenterer epidemiologiske data om zoonoser og zoonotiske agens i Norge som grunnlag for å forebygge eventuell smittespredning av zoonoser gjennom fôr, mat, dyr og dyreprodukter. Også koordinering av overvåking av antibiotikaforbruk og -resistens innen veterinærmedisin inngår i dette arbeidet.

Nettsteder om Zoonose:

Artikkel. zoonose, infeksjonssykdom som forekommer både hos dyr og mennesker, f.eks. pest, malaria, innvollsormer. Utskriftsvennlig versjon
www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9341234

Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=892845

En zoonose er en sykdom som kan smitte fra animalsk mat til mennesker, for eksempel en salmonallainfeksjon. Norsk Zoonosesenter utgir blant annet en
www.egg.no/IngredientDictionary.aspx?bgstyle=default&mnu1id=4510&TitleCriteria=Z

Annonser:

Legg igjen en kommentar