Norske sykehus A – D

Aker Universitetssykehus
Universitetssykehuset er tilknyttet Universitetet i Oslo og Det Medisinske og har betydelig aktiviteter innen medisinsk forskning og fagutvikling.

Akershus Universitetssykehus
Helseforetaket er lokal- og sentralsykehus for kommunene i den sør og østlige delen av Akershus (Follo og Romerike), og har delt ansvar på sentralsykehusnivå i Asker og Bærum kommuner.

Aleris Helse
En stor aktør innen privat helsevesen i Norge, tilbyr allmennhelse-, spesialisthelse- og sykehustjenester flere steder. Selskapet Aleris har også virksomhet innen psykiatri- og barnevern, samt eldre- og handikapomsorg.

Bergen Diakonissehjem
Stiftelsen Bergen Diakonissehjem er en selvstendig institusjon innen Den norske kirke. I dag eier og driver stiftelsen flere institusjoner og tiltak: Haraldsplass Diakonale Sykehus (med Sunniva Hospice), Haraldsplass diakonale høgskole, Garnestangen Ungdomshjem og Sjelesorgsenteret Haraldsplass.

Bergen Kirurgiske Sykehus
BKS på Nesttun
har operasjonstilbud innen ortopedi, håndkirurgi og ryggkirurgi.

Blefjell Sykehus HF
Foretaket representerer en sammenslåing av de tre tidligere lokalsykehusene på Kongsberg, Notodden og Rjukan, og har Telemark og Buskerud som sitt nærområde.

Colosseumklinikken
Privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi og øre-, nese- halskirurgi. Avdelinger i Stavanger og Oslo.

Diakonhjemmet Sykehus
Behandlingstilbud innen somatikk og psykiatri. Sykehuset er akutt- og lokalsykehus, samt at det har regionssykehusfunksjon innen revmatologi.

Drammen Private Sykehus
Spesialistklinikk for kirurgiske fag. Legene skal være erfarne spesialister i plastisk, ortopedisk og generell kirurgi, samt øre-nese-hals og øyekirurgi.

Legg igjen en kommentar