Norske sykehus E – H

Feiringklinikken
Spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke.

Glittreklinikken
Et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer.

Granheim Lungesykehus
Tilbyr et tverrfaglig behandlingssystem til mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre kroniske lungesykdommer.

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Et privat diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, med bl.a. kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk, poliklinikker og radiologi.

Haugesund Medisinske Senter
Har egne seksjoner for allmennmedisin, yrkesmedisin, øye, øre-nese-hals, kardiologi, revmatologi, hud, plastikkirurgi, ortopedi og fysioterapi.

Hjerteklinikken St.Elisabeth
Hjerteklinikken har siden 1993 ivaretatt all hjertekirurgi ved Regionsykehuset i Trondheim. Her finner du generell informasjon om hjerteoperasjoner og klinikken.

Hjerteovervåkningen ved Ullevål Universitetssykehus
Tar daglig i mot pasienter med NSTEMI/UAP fra lokalsykehusene i Helse Øst med tanke på angiografi, og skal ha regionsfunksjon for primær-PCI behandling av akutte st-elevasjonsinfarkt (STEMI).

Hjertesenteret i Oslo
Hjertesenteret er et offentlig sykehus som utfører åpne hjerteoperasjoner.

Humana Sandvika
Privat poliklinikk som tilbyr et spekter av medisinske tjenester. Sentrale satsingsområder er bedriftshelsetjeneste og medisinsk forskning.

Legg igjen en kommentar