Norske sykehus I – L

Idrettsklinikken Private Sykehus
Klinikken skal dekke privatpersoners behov for effektiv og kompetent medisinsk behandling, slik at pasienten raskt skal komme til bake til normallivet.

Kvinnesenteret
Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus består av de tidligere kvinneklinikkene ved Ullevål og Aker sykehus. Senteret er organisert i en fødeavdeling og en gynekologisk avdeling. Nettsiden har også informasjon om forskningsprosjekter.

Kysthospitalet i Hagevik
Spesialsykehus i ortopedisk kirurgi i Hagavik i Hordaland.

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sektorsykehus for innbyggere i deler av Oslo, innen områdene psykiatri og indremedisin. Hospice Lovisenberg er et tilbud for alvorlig syke pasienter i livets sluttfase.

Legg igjen en kommentar