Norske sykehus M – O

Martina Hansens Hospital
Spesialsykehus for muskel- og skjelettlidelser og revmatisk sykdom.

Medi 3
Privat medisinsk senter på Nordvestlandet. Tilbyr allmennlege, spesialist- og bedriftshelsetjeneste, og har dessuten en egen sykehusavdeling.

Medisinsk-teknisk avdeling Rikshospitalet
Medisinsk-teknisk avdeling (MTA) har overordnet ansvar for medisinsk-teknisk utstyr ved sykehuset.

Mjøs-Kirurgene AS
Privat sykehus som driver med ortopedi, øye- og generell kirurgi. Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

Nordlandssykehuset
Helseforetaket Nordlandssykehuset består av de to tidligere Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus i Gravdal, samt flere distriktspsykiatriske sentre.

Ortopediklinikk Lærdal
Offentlig spesialsykehus for kne-, hofte- og skulderkirurgi. Klinikken er en del av Lærdal sjukehus.

Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus AS
Det eldste psykiatriske sykehuset i landet. Behandling består av individualsamtaler, deltakelse i grupper og medikamentell behandling.

Legg igjen en kommentar