Norske sykehus P – S

Privatsykehuset i Haugesund
Sykehuset tilbyr omgående undersøkelse og behandling til alle pasienter, selvbetalende og forsikringspasienter.

Revmatismesykehuset AS
Spesialsykehus for revmatiske sykdommer på Lillehammer, med poliklinikk, sengeavdelinger og en lærings- og mestringsavdeling.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
Rikshospitalet er regionsykehus for pasienter fra helseregion Sør og universitetssykehus for Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Sykehuset har også region- og lokalsykehusfunksjoner for enkelte pasienter fra helseregion Øst. Rikshospitalet har omfattende lands- og flerregionale funksjoner.

Ringvoll Klinikken AS
Tilbyr en rekke legetjenester, som allmennmedisin, kardiologi, generell og plastikk kirurgi m.m.

Senter for sjeldne sykdommer og syndromer
Smågruppesenteret ble opprettet i 1994 ved Rikshospitalet i Oslo, som en del av regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede.

Spesialsykehuset for epilepsi
Landets eneste spesialsykehus, kunnskaps- og forskningssenter innen epilepsi. Sykehuset mottar pasienter fra hele landet, til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)
En del av Rikshospitalet HF, består av tidligere Kongsgård sykehus i Kristiansand og Kysthospitalet i Stavern. SSR tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering til hele Helse Sør. Kjernevirksomhet er pasientbehandling innen fysikalsk medisin, rehabilitering og voksenhabilitering.

St. Olavs Hospital
Nettsted for universitetssykehuset i Trondheim. Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital.

Stavanger Universitetssjukehus
Nettsider for Helse Stavanger HF – Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Stavanger Universitetssjukehus: Barneklinikken
Egen nettside for barneklinikken i Helse Stavanger HF, som er en av landets største sådan.

Sunnaas sykehus
Sykehuset driver utredning og behandling av pasienter med alvorlige og langvarige funksjonshemninger

Legg igjen en kommentar