Hvilken påvirkning vil rødt kjøtt ha på helsen din?

I Norge elsker vi å spise kjøtt. En forskningsrapport fra Helsedirektoratet publisert i 2016 viste at vi spiser betydelig mer mettet kjøtt en det myndighetene anbefaler. Og grunnen til at det er satt en øvre grense på kjøttinntak er primært på grunn av helsefaren ved for stort konsum. Desto mer rødt kjøtt vi spiser, desto større er risikoen for å pådra seg enkelte livsstilsykdommer.

I denne artikkelen oppsummerer vi hvilken påvirkning rødt kjøtt vil ha på helsen din samt hvilke sykdommer som kan relateres til denne typen matvare.

Bearbeidet kjøtt versus «rent kjøtt»

Det er først og fremst veldig viktig å introdusere de forskjellige typene rødt kjøtt. Bearbeidet, også kalt «prosessert», kjøtt er kjøtt som har blitt tilberedt av produsenten for å få en type smak eller form. I Norge er det nok mest kjent som bacon eller pølser. Dette er en kjøtt som veldig ofte inneholder farlige stoffer som blir tilsatt under produksjon for å få det «formatet» som det blir solgt under.

Mens et kjøttstykke servert uten å ha vært gjennom en slik fremstillingsprosess er ofte både dyrere og betraktelig sunnere.

Helsepåvirkning

Så hvilke sykdommer er det egentlig som kan knyttes til rødt, bearbeidet kjøtt?

En studie produsert på Bulletproof.com viste at man har 19 % større sjanse for å få Diabetes type 2 hvis man inntar bearbeidet rødt kjøtt regelmessig.  Samme studie viste riktignok at sannsynligheten for å utvikle diabetes ikke var høyere hvis man spiste rent kjøtt.

Kreftrisikoen vil også øke ved inntak av alt rødt kjøtt. Cancer Council i Australia publiserer veldig ofte relevante nyheter om kreftforskning. De viser til en studie gjort av WHO (World Health Organization) hvor det ble forsket på sammenhengen mellom kreft og rødt kjøtt. Studien klassifiserte forskjellige matvarer på en skala fra 1 til 6 hvor 1 betyr «meget sannsynlig korrelasjon mellom kreft og konsum» og 6 betyr «ingen korrelasjon».  Bearbeidet kjøtt fikk 1, noe som betyr at det er en helt tydelig sammenheng mellom det å spise bacon/pølser og det å få kreft senere i livet. Det rene kjøttet fra lam, ku og okse fikk scoren 3.

Miljøpåvirkning

Det er ikke bare folkehelsen som lider under det store kjøttkonsumet. På denne listen over de største globale miljøutfordringene finner man den kommersielle kjøttindustrien. Det viser seg at rødt kjøtt ikke bare er noe av det verste du kan få i deg. I tillegg er det med på å akselerere problemer som global oppvarming, nedkutting av regnskogen og meget høye utslipp av klimagasser.

For å være mer konkret, så er dette noen tall som kan spores direkte tilbake til denne industrien:

– Rundt 30 % av verdens overflate blir brukt til kjøttproduksjon. Dette inkluderer for øvrig også kylling, gris og andre typer dyr.

– Oppdrett av kyr til mat bruker en tredjedel av verdens totale tilgang på rent vann.

– Industrien er alene skyldig i rundt 18 % av alle klimagassene som blir sluppet ut i atmosfæren.

Dette er kanskje noe som får deg til å tenke neste gang du vurderer å kjøpe en hamburger..?