Tre steg til et langt og lykkelig forhold

Tre steg til et langt og lykkelig forhold

Mange bruker enormt mye tid og krefter på å forsøke å løse konfliktene med partneren. Men det er helt andre grep som må til for å få et langt og lykkelig liv.

Det hevder den anerkjente psykologen John Gottmans. Hans forskning slår nemlig fast at 69 prosent av konfliktene mellom par er vedvarende og vil dukke opp år etter år. Nøkkelen til et blomstrende samliv har tre viktige elementer: Vennskap, vennlig kommunikasjon og reparasjon.

Samlivsterapeaut ved Bergen Familieterapi, Parisa Saleh er også enig i dette. Hun bruker selv Gottmans metode når hun har Familieterapi i Bergen, og hittil har disse hatt veldig god effekt, sier hun.

Vær venner

Det første punktet Gottman tar for seg handler om å være en god venn for sin partner, forklarer Saleh:

-Det innebærer å bli ordentlig kjent med partneren sin: hva vedkommende er opptatt av nå, historien til din partner før dere ble kjent og hva som har vært med på å forme personen og bidratt til at han eller hun er som de er nå, sier samlivsterapeuten.

Hva kan skje hvis ikke?

Hun forklarer videre at det også handler om å være til stede når partneren din henvender seg til deg.

-Det er for eksempel viktig å fjerne alt som kan virke forstyrrende og distraherende når din partner henvender seg til deg. En bør lytte godt etter det den andre sier – det hjelper ikke å bare være fysisk til stede. Det er din psykiske tilstedeværelse som gjelder, sier hun og legger til:

-Et annet tips er å finne på ting sammen utenom det vanlige slik at dere kan skape nye og positive opplevelser sammen, slik som venner gjør.

Unngå kritikk! Kommuniser!

Mange går ofte i en felle når konflikten først oppstår. Istedenfor å lytte går en heller i forsvarsposisjon og kritisere partneren.

-Det å lytte til sin partner er en kunst. Ofte når en partner fremmer et behov, oppfatter den andre det som kritikk. Men det er viktig å forstå hva din partners behov faktisk er og ikke tolke det som kritikk rettet mot den personlig. Vær vennlig selv når dere er midt opp i en konflikt.

Saleh advarer videre mot å trekke seg unna eller å vise forakt når partneren ønsker å ta opp et tema og snakke.

-Forakt trenger ikke å være ord – det kan for eksempel være det å himle med øynene når partneren snakker med deg. Gjensidig respekt er selvsagt også et viktig element opp i dette her, sier hun.

Reparer

Det er viktig å reparere når det oppstår uenigheter mellom deg og partneren etter en konflikt. Hvordan en imidlertid velger å reparere er forskjellig fra person til person.

-Det finnes mange måter å reparere på og hver måte er unikt for hvert forhold. Men noen velger å lage favorittmiddagen til sin partner, velger en annen for eksempel å kjøpe blomster. Men nøkkelen er her igjen: Kommunikasjon! Det må være på plass i alle ledd. Uten kommunikasjon er det heller ikke umulig å gjennomføre noen av stegene, sier hun.